2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

23.09.2022 15:07

FEATURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT USING MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES

[2. Economic sciences]

Author: Boboshko А.О., Student of National Aviation University, Kyiv; Simakhova А.О., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Business Analytics and Digital Economy, National Aviation University

Open topic »

24.09.2022 18:18

ЩОДО СПІВПРАЦІ ІНТЕРНЕТ ІНДУСТРІЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ

[2. Economic sciences]

Author: Архипова Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

Open topic »

06.09.2022 17:54

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Білий Денис Іванович, аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

24.09.2022 15:47

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Басок Алла Миколаївна, аспірантка кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

Open topic »

01.09.2022 14:57

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

[2. Economic sciences]

Author: Ганіч Світлана Сергіївна, студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ

Open topic »

23.09.2022 21:23

ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ НА РИНКУ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

[2. Economic sciences]

Author: Дусь Юлія Юріївна, магістрант, “Комерційна діяльність та логістика”, ДВНЗ “Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана”

Open topic »

28.07.2022 19:06

МІСЦЕ ТУРИЗМУ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Ковтуник Інна Іванівна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи природничо-економічного факультету, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

Open topic »

21.09.2022 13:36

ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Конюшенко Тетяна Юріївна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

19.09.2022 21:17

АУТСОРСІНГ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРУВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Міга Володимира Казимирівна, кандидат економічних наук, Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»»

Open topic »

05.08.2022 21:28

ОЦІНКА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

[2. Economic sciences]

Author: Мамишев Андрій Валентинович, кандидат наук з державного управління, завідувач відділу державного фінансового контролю Відділення методології бухгалтерського обліку та фінансового контролю Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», м. Київ

Open topic »

06.09.2022 19:33

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Піхняк Тетяна Андріївна, кандидатка економічних наук, доцентка, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький; Гудзь Вікторія Сергіївна, здобувачка вищої освіти, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький

Open topic »

24.09.2022 18:52

ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Перевозова І.В., доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Обельницька Х. В., кандидат економічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Корнійчук О.А., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

23.09.2022 20:56

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Рибіна Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Корольов Андрій Владиславович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

24.09.2022 18:24

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Сас Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, Федеральний інститут Парана, місто Курітіба, Бразилія

Open topic »

24.09.2022 18:29

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛЯННЯ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

[2. Economic sciences]

Author: Сторожук Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 78)

Date of conference

08 червня 2023

Remaining time to start conference 1

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 77)
09-05-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 78)
08-06-2023