Congratulation from Naukova spilnota!

Hello

1. Information systems and technologies

31.08.2021 23:10

EFFECT OF LIGHTING ON COLOR TRANSMISSION ACCURACY

[1. Information systems and technologies]

Author: Pastushenko M.М.

Open topic »

19.09.2021 18:02

АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ТЕПЛИЦІ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ ARDUINO

[1. Information systems and technologies]

Author: Антонюк Є.М., магістр, кафедра комп’ютерних наук та управління проектами, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

31.08.2021 23:48

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБМІНУ МИТТЄВИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Беспояско Є.Е., студент, кафедра автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Кухарчук Р.С., студент, кафедра автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

15.09.2021 19:42

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДОМ АНАЛОГІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бичковський В.О., к.т.н., доцент, кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Реутська Ю.Ю., кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

31.08.2021 23:26

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПОЗИЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У МАКРОМОДУЛЬНОМУ ПРОГРАМУВАННІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Буяк Л.М., д.е.н., професор, кафедра економічної кібернетики та інформатики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль; Мушак А.Я., к.т.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та інформатики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль; Хома Н.Г., к.ф.-м.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та інформатики, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль

Open topic »

11.09.2021 11:21

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 12-16 РОКІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гасько Р.Т., старший викладач, кафедра систем штучного інтелекту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Кобзєва О.В., д.ф. діл. адмін., професор, директор, Львівська Академія СТАРТ_ІТ, м. Львів; Матюхін В.О., к.т.н., д.н.е., професор, виконавчий директор, Львівська Академія СТАРТ_ІТ, м. Львів; Петяк Ю.Ф., к.т.н., доцент, кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Українська Академія друкарства, м. Львів

Open topic »

31.08.2021 23:34

КВАЛІМЕТРІЯ ІННОВАЦІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Козлов В.Є., канд. техн. наук, доцент, кафедра військового зв’язку та інформатизації, доцент, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків, Україна; Козлов Ю.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра метрології та технічної експертизи, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна; Метешкін К.О., доктор техн. наук, професор, кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бектова, м. Харків, Україна

Open topic »

15.09.2021 20:24

ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРОВОГО ВПЛИВУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Open topic »

13.09.2021 21:09

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУР ДИСТАНЦІЙНОГО І ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лендюк Т.В., к.т.н., доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет; Дуткевич Т., Магістр спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», Західноукраїнський національний університет

Open topic »

15.09.2021 20:42

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ КРИПТОМАЙНЕРІВ В ОС WINDOWS ІНСТРУМЕНТАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ETW

[1. Information systems and technologies]

Author: Руденко М.В., студентка 2 курсу СО «Магістр», «Прикладна фізика та наноматеріали», Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

11.09.2021 10:58

КОНЦЕПЦІЯ РЕАКТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ВЕБ-РІШЕНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Соботник Е.Л., магістрант спеціальності інженерія програмного забезпечення, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Бандура В.В., к.т.н, доцент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

15.09.2021 20:48

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЦИФРОВОГО РЕЙТИНГУ СТУДЕНТА

[1. Information systems and technologies]

Author: Яцюк Г.С., студентка 2 курсу СО «Магістр», «Прикладна фізика та наноматеріали», Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 64)

Date of conference

10 грудня 2021

Remaining time to start conference 14

Give topic

Сonferences

Conference 2021

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 63)
11-11-2021

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 64)
10-12-2021