2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

06.12.2023 12:39

TECHNOLOGICAL VECTOR OF CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT

[2. Economic sciences]

Author: Anastasia Synytsia, Master’s Student, State University of Trade and Economics, Kyiv

Open topic »

05.12.2023 01:46

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ КИЇВСЬКОГО РИНКУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: Богачова Ася Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний лінгвістичний університет; Рилов Костянтин Олександрович, магістрант, Київський національний лінгвістичний університет

Open topic »

27.11.2023 20:03

АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ АТ “ВО “КОНТІ”)

[2. Economic sciences]

Author: Віткова Аліна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, Міжнародний університет фінансів, м.Київ

Open topic »

08.12.2023 17:24

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

[2. Economic sciences]

Author: Гончаренко Олена Михайлівна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м.Суми

Open topic »

30.11.2023 20:31

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ У РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Доброштан Марина Олександрівна,здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

29.11.2023 11:30

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Дубик Євгеній Сергійович, студент, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Open topic »

07.12.2023 22:34

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА УСПІХИ КОМПАНІЇ «НОВА ПОШТА»

[2. Economic sciences]

Author: Кузьменко Станіслав Валерійович, студент І курсу магістратури, Національний транспортний університет, м. Київ

Open topic »

07.12.2023 19:45

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

[2. Economic sciences]

Author: Оприско Яна Романівна, студентка, Національний університет «Львівська Політехніка», Львів

Open topic »

07.12.2023 19:07

ДОЛАРИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ

[2. Economic sciences]

Author: Поплюйко Ярослава Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Open topic »

01.12.2023 16:59

ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

[2. Economic sciences]

Author: Созинова Ірина Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет, м. Київ; Коротка Тетяна Юріївна, студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

Open topic »

07.12.2023 01:09

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМАНДНОГО ПІДХІДУ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

[2. Economic sciences]

Author: Стригуль Сергій Владиславович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, завідувач поліклінічним відділенням КНП ММР Міська лікарня №1, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв; Гусєва-Божаткіна Вікторія Анатоліївна, старший викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Open topic »

07.12.2023 18:10

РОЛЬ І ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СТРАТЕГІЮ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

[2. Economic sciences]

Author: Тимошенко Марина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Приазовський державний технічний університет, м. Дніпро

Open topic »

07.12.2023 19:31

ДЕПОЗИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ

[2. Economic sciences]

Author: Швирид Дмитро Володимирович, здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти, Центральноукраїнський національно технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Open topic »

07.12.2023 00:06

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

[2. Economic sciences]

Author: Шевченко Алла Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024