2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

06.12.2023 12:39

TECHNOLOGICAL VECTOR OF CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT

[2. Economic sciences]

Author: Anastasia Synytsia, Master’s Student, State University of Trade and Economics, Kyiv

Open topic »

05.12.2023 01:46

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ КИЇВСЬКОГО РИНКУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: Богачова Ася Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний лінгвістичний університет; Рилов Костянтин Олександрович, магістрант, Київський національний лінгвістичний університет

Open topic »

27.11.2023 20:03

АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ АТ “ВО “КОНТІ”)

[2. Economic sciences]

Author: Віткова Аліна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, Міжнародний університет фінансів, м.Київ

Open topic »

08.12.2023 17:24

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

[2. Economic sciences]

Author: Гончаренко Олена Михайлівна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м.Суми

Open topic »

30.11.2023 20:31

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ У РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Доброштан Марина Олександрівна,здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

29.11.2023 11:30

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Дубик Євгеній Сергійович, студент, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Open topic »

07.12.2023 22:34

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА УСПІХИ КОМПАНІЇ «НОВА ПОШТА»

[2. Economic sciences]

Author: Кузьменко Станіслав Валерійович, студент І курсу магістратури, Національний транспортний університет, м. Київ

Open topic »

07.12.2023 19:45

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

[2. Economic sciences]

Author: Оприско Яна Романівна, студентка, Національний університет «Львівська Політехніка», Львів

Open topic »

07.12.2023 19:07

ДОЛАРИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ

[2. Economic sciences]

Author: Поплюйко Ярослава Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Open topic »

01.12.2023 16:59

ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

[2. Economic sciences]

Author: Созинова Ірина Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет, м. Київ; Коротка Тетяна Юріївна, студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

Open topic »

07.12.2023 01:09

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМАНДНОГО ПІДХІДУ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

[2. Economic sciences]

Author: Стригуль Сергій Владиславович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, завідувач поліклінічним відділенням КНП ММР Міська лікарня №1, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв; Гусєва-Божаткіна Вікторія Анатоліївна, старший викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Open topic »

07.12.2023 18:10

РОЛЬ І ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СТРАТЕГІЮ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

[2. Economic sciences]

Author: Тимошенко Марина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Приазовський державний технічний університет, м. Дніпро

Open topic »

07.12.2023 19:31

ДЕПОЗИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ

[2. Economic sciences]

Author: Швирид Дмитро Володимирович, здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти, Центральноукраїнський національно технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Open topic »

07.12.2023 00:06

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

[2. Economic sciences]

Author: Шевченко Алла Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024