2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

07.06.2022 11:24

BALTIC DRY INDEX AND ITS USE IN INTERNATIONAL LOGISTICS OPERATIONS

[2. Economic sciences]

Author: Berenda Sergiy, PhD, Associate Professor, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv; Nikitchuk Nina, bachelor, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Open topic »

06.06.2022 17:34

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Orel Y. V., student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky "; Kryvda O.V., PhD in Economics, associate Professor of Economics Department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky"

Open topic »

07.06.2022 11:41

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Бондар Валерія Юріївна, асистент кафедри менеджменту підприємств, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Open topic »

08.06.2022 11:50

АНАЛІЗ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Курішко Катерина Андріївна, здобувачка вищої освіти групи ЕП 18-1, Донбаська державна машинобудівна академія

Open topic »

31.05.2022 23:32

ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Микиша Анна Дмитрівна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Open topic »

06.06.2022 20:55

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Хмелюк Альона Василівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024