3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

17.10.2022 14:10

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА ЇХ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРАХ

[3. Technical sciences]

Author:  Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса

Open topic »

06.10.2022 12:44

PHYSICAL BASIS OF THE HYDROCLASSIFICATION PROCESS IN A HORIZONTAL FLOW

[3. Technical sciences]

Author: Bondarenko Andrii, Doctor of Technical Sciences, Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Open topic »

19.10.2022 22:46

HETEROLAYERS OF NON-TYPICAL HEXAGONAL CdTe MODIFICATION AS THE MAIN COMPONENT OF FUNCTIONAL DEVICES

[3. Technical sciences]

Author: Mazur Tetiana, PhD, Associate Professor, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine; Mateik Galina, PhD, Associate Professor, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Open topic »

19.10.2022 22:06

ПЕРСПЕКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ НА ОСНОВІ ВТОРИННИХ МОЛОЧНИХ РЕСУРСІВ

[3. Technical sciences]

Author: Гирка Ольга Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

Open topic »

19.10.2022 21:14

ВИКОРИСТАННЯ SOLIDWORKS SIMULATION ДЛЯ АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАНІПУЛЯТОРА ТЮБІНГОУКЛАДАЧА

[3. Technical sciences]

Author: Заболотний Костянтин Сергійович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Панченко Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Жупієв Олександр Леонідович, старший викладач, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

18.10.2022 13:02

ДО ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ВИБОРУ МАРШРУТУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ ЗА КРИТЕРІЄМ «ПРИВАБЛИВІСТЬ МАРШРУТУ»

[3. Technical sciences]

Author: Лебідь Вікторія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, Київ, Україна; Мейш Юлія Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, Київ, Україна; Коп’як Неля Володимирівна, старший викладач, Національний транспортний університет, Київ, Україна

Open topic »

17.10.2022 15:04

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ ІМПЛАНТАТІВ З ВЕЛИКОЮ ПОТУЖНІСТЮ СПОЖИВАННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

[3. Technical sciences]

Author: Олійник Володимир Петрович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри Радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» м. Харків; Теличко Дарія Вікторівна, аспірант, кафедра Радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Open topic »

19.10.2022 19:35

ПОДІЛ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ЩІЛЬНІСТЮ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОЛИВАННЯХ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ

[3. Technical sciences]

Author: Франчук Всеволод Петрович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро; Анциферов Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро; Курілов Владислав Сергійович, молодший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро

Open topic »

19.10.2022 18:48

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЮЗАБІЛІТІ ВЕБСАЙТУ

[3. Technical sciences]

Author: Юзьвяк Андрій Михайлович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024