3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

17.10.2022 14:10

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА ЇХ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРАХ

[3. Technical sciences]

Author:  Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса

Open topic »

06.10.2022 12:44

PHYSICAL BASIS OF THE HYDROCLASSIFICATION PROCESS IN A HORIZONTAL FLOW

[3. Technical sciences]

Author: Bondarenko Andrii, Doctor of Technical Sciences, Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Open topic »

19.10.2022 22:46

HETEROLAYERS OF NON-TYPICAL HEXAGONAL CdTe MODIFICATION AS THE MAIN COMPONENT OF FUNCTIONAL DEVICES

[3. Technical sciences]

Author: Mazur Tetiana, PhD, Associate Professor, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine; Mateik Galina, PhD, Associate Professor, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Open topic »

19.10.2022 22:06

ПЕРСПЕКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ НА ОСНОВІ ВТОРИННИХ МОЛОЧНИХ РЕСУРСІВ

[3. Technical sciences]

Author: Гирка Ольга Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

Open topic »

19.10.2022 21:14

ВИКОРИСТАННЯ SOLIDWORKS SIMULATION ДЛЯ АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАНІПУЛЯТОРА ТЮБІНГОУКЛАДАЧА

[3. Technical sciences]

Author: Заболотний Костянтин Сергійович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Панченко Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Жупієв Олександр Леонідович, старший викладач, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

18.10.2022 13:02

ДО ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ВИБОРУ МАРШРУТУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ ЗА КРИТЕРІЄМ «ПРИВАБЛИВІСТЬ МАРШРУТУ»

[3. Technical sciences]

Author: Лебідь Вікторія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний університет, Київ, Україна; Мейш Юлія Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет, Київ, Україна; Коп’як Неля Володимирівна, старший викладач, Національний транспортний університет, Київ, Україна

Open topic »

17.10.2022 15:04

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ ІМПЛАНТАТІВ З ВЕЛИКОЮ ПОТУЖНІСТЮ СПОЖИВАННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

[3. Technical sciences]

Author: Олійник Володимир Петрович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри Радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» м. Харків; Теличко Дарія Вікторівна, аспірант, кафедра Радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Open topic »

19.10.2022 19:35

ПОДІЛ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ЩІЛЬНІСТЮ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОЛИВАННЯХ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ

[3. Technical sciences]

Author: Франчук Всеволод Петрович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро; Анциферов Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро; Курілов Владислав Сергійович, молодший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро

Open topic »

19.10.2022 18:48

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЮЗАБІЛІТІ ВЕБСАЙТУ

[3. Technical sciences]

Author: Юзьвяк Андрій Михайлович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024