2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

07.06.2023 17:23

MULTIDIMENSIONAL APPROACH FOR ECONOMIC COMPLEXITY AS A NEW TOOL FOR PREDICTION OF ECONOMIC GROWTH

[2. Economic sciences]

Author: Diana Mirzoieva, PhD student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Open topic »

13.06.2023 11:36

СУТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Анісов Віктор Олександрович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

02.06.2023 23:08

ЦИФРОВІЗАЦІЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

[2. Economic sciences]

Author: Андрійчик Оксана Ярославівна, студент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

13.06.2023 11:52

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Безручко Олександр Володимирович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Борисова Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

09.06.2023 00:16

ДОХОДНА БАЗА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК СКЛАДОВА БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Глухова Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Жукова Єлизавета Віталіївна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Мар'янченко Софія Геннадіївна, студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Open topic »

07.06.2023 18:05

ЛОГІСТИЧНИЙ РИНОК В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ КРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Дяченко Микола Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва м. Умань

Open topic »

25.05.2023 09:08

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МАРКЕТИНГУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

[2. Economic sciences]

Author: Зрибнєва Ірина Павлівна, доктор економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці; Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

13.06.2023 11:45

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

[2. Economic sciences]

Author: Качур Владислав Миколайович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

30.05.2023 08:38

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ РИНКУ: ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

[2. Economic sciences]

Author: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; Бевзюк Марія Сергіївна, студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

25.05.2023 08:51

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА АНАЛІЗ ПРИСУТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ РОСІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Лежепьокова Вікторія Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет; Коцюр Каріна Олександрівна, студентка факультету міжнародної торгівлі та права, Державний торговельно-економічний університет

Open topic »

05.06.2023 17:04

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет; Зінчук Вероніка Богданівна, студентка, Поліський національний університет

Open topic »

31.05.2023 20:38

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[2. Economic sciences]

Author: Романуша Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, кафедри економіки підприємств та менеджменту, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут), м. Харків

Open topic »

02.06.2023 22:41

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Смиковська Аліна Валентинівна, студент, Поліський національний університет, Житомир; Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет, Житомир

Open topic »

07.06.2023 18:44

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СФЕРІ ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: Харченко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту імені професора Л.І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет; Коржова Яна Сергіївна, здобувач, Сумський національний аграрний університет

Open topic »

05.06.2023 19:01

MULTILEVEL REGULATION OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET IN THE EU

[2. Economic sciences]

Author: Чужиков Андрій Вікторович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри Європейської економіки та бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Ткачук Юрій Русланович, аспірант кафедри Європейської економіки та бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024