2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

20.02.2023 20:16

OPERATIONS WITH CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Andrii Makurin, Ph.D., Assistant professor, Dnipro University of Technology, Dnipro

Open topic »

03.03.2023 14:04

DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND AUDIT

[2. Economic sciences]

Author: Larysa Hevlych, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia; Ivan Hevlych, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia

Open topic »

21.02.2023 18:51

GERMAN ENERGY DEVELOPMENT MANAGEMENT: FOCUS ON LNG TERMINALS AND ENVIRONMENTAL PROJECTS

[2. Economic sciences]

Author: S.A. Kharin, Professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology, Ukraine

Open topic »

03.03.2023 10:24

GLOBAL EXPERIENCE IN EXPORT-ORIENTED GROWTH

[2. Economic sciences]

Author: Valeriia Bondar, assistant at the department of management of enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorskiy Kyiv Politechnic Institute"

Open topic »

03.03.2023 18:57

TAX BURDEN FROM INCOME TAX IN CONDITIONS OF NATIONAL BUSINESS RELOCATION

[2. Economic sciences]

Author: Yulianna Perepelytsia, 657oo gr. master, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute"; Natalia B. Zjubanova, senior lecturer of Foreign Languages Department, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv, Ukraine

Open topic »

08.03.2023 00:32

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

[2. Economic sciences]

Author: Войтюк Олена Степанівна, доктор філософії з історії та археології, ЖІ ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Житомир

Open topic »

07.03.2023 22:20

КООПЕРАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЛОГІСТИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ СТРУКТУР В НАПРЯМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Грицюк Михайло Йосипович, аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Мисів Володимир Васильович, аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Луцак Мирослав Іванович, аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Open topic »

06.03.2023 21:58

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ: ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Караван Наталія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам΄янське; Мондрієвський Станислав Андрійович, здобувач вищої освіти, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам΄янське

Open topic »

07.03.2023 23:39

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Касапова Інна Сергіївна, викладач економічних дисциплін, Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету, м. Одеса

Open topic »

07.03.2023 22:51

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

[2. Economic sciences]

Author: Касапова Інна Сергіївна, викладач економічних дисциплін, Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету; Сорочинська Вікторія Романівна, студентка групи 2 ФБ-02, Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету, м. Одеса

Open topic »

03.03.2023 13:25

ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ В ЗС УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Левчук Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, провідний науковий співробітник НДВ воєнно-економічних проблем; Онофрійчук Олег Анатолійович, ад’юнкт, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Open topic »

06.03.2023 14:37

АДАПТУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО УМОВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

[2. Economic sciences]

Author: Настека Максим Владиславович, аспірант, Полтавський університет економіки та торгівлі

Open topic »

03.03.2023 18:16

ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Нестеренко Володимир Іванович, аспірант, Сумський державний університет; Росохата Анна Сергіївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу, Сумський державний університет

Open topic »

03.03.2023 10:35

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Пилипенко Максим Вячеславович, аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Дєдушев Сергій Олександрович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

03.03.2023 14:24

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Рибіна Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна; Соколенко Діана Олександрівна, здобувач вищої освіти, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024