2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

20.02.2023 20:16

OPERATIONS WITH CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Andrii Makurin, Ph.D., Assistant professor, Dnipro University of Technology, Dnipro

Open topic »

03.03.2023 14:04

DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND AUDIT

[2. Economic sciences]

Author: Larysa Hevlych, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia; Ivan Hevlych, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia

Open topic »

21.02.2023 18:51

GERMAN ENERGY DEVELOPMENT MANAGEMENT: FOCUS ON LNG TERMINALS AND ENVIRONMENTAL PROJECTS

[2. Economic sciences]

Author: S.A. Kharin, Professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology, Ukraine

Open topic »

03.03.2023 10:24

GLOBAL EXPERIENCE IN EXPORT-ORIENTED GROWTH

[2. Economic sciences]

Author: Valeriia Bondar, assistant at the department of management of enterprises, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorskiy Kyiv Politechnic Institute"

Open topic »

03.03.2023 18:57

TAX BURDEN FROM INCOME TAX IN CONDITIONS OF NATIONAL BUSINESS RELOCATION

[2. Economic sciences]

Author: Yulianna Perepelytsia, 657oo gr. master, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute"; Natalia B. Zjubanova, senior lecturer of Foreign Languages Department, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv, Ukraine

Open topic »

08.03.2023 00:32

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

[2. Economic sciences]

Author: Войтюк Олена Степанівна, доктор філософії з історії та археології, ЖІ ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Житомир

Open topic »

07.03.2023 22:20

КООПЕРАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЛОГІСТИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ СТРУКТУР В НАПРЯМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Грицюк Михайло Йосипович, аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Мисів Володимир Васильович, аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Луцак Мирослав Іванович, аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Open topic »

06.03.2023 21:58

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ: ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Караван Наталія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам΄янське; Мондрієвський Станислав Андрійович, здобувач вищої освіти, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам΄янське

Open topic »

07.03.2023 23:39

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Касапова Інна Сергіївна, викладач економічних дисциплін, Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету, м. Одеса

Open topic »

07.03.2023 22:51

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

[2. Economic sciences]

Author: Касапова Інна Сергіївна, викладач економічних дисциплін, Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету; Сорочинська Вікторія Романівна, студентка групи 2 ФБ-02, Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технічного університету, м. Одеса

Open topic »

03.03.2023 13:25

ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ В ЗС УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Левчук Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, провідний науковий співробітник НДВ воєнно-економічних проблем; Онофрійчук Олег Анатолійович, ад’юнкт, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Open topic »

06.03.2023 14:37

АДАПТУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО УМОВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

[2. Economic sciences]

Author: Настека Максим Владиславович, аспірант, Полтавський університет економіки та торгівлі

Open topic »

03.03.2023 18:16

ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Нестеренко Володимир Іванович, аспірант, Сумський державний університет; Росохата Анна Сергіївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу, Сумський державний університет

Open topic »

03.03.2023 10:35

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Пилипенко Максим Вячеславович, аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Дєдушев Сергій Олександрович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

03.03.2023 14:24

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Рибіна Лариса Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна; Соколенко Діана Олександрівна, здобувач вищої освіти, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024