3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

10.12.2021 20:40

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

[3. Technical sciences]

Author: Гапак Р.М., бакалавр, студент, кафедра міського будівництва та господарства, Ужгородський національний університет

Open topic »

06.12.2021 20:29

ANDROID-ДОДАТОК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ

[3. Technical sciences]

Author: Калинович В.О., магістрант, кафедра комп’ютерних систем та мереж, ІФТКН, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

12.12.2021 22:32

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТОРЦЕВИХ ДЕЙДВУДНИХ УЩІЛЬНЕНЬ І ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СУДНАХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплін, Дунайського інституту національного університету «Одеська морська академія»

Open topic »

09.12.2021 20:41

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ ТА ПІДТРИМКИ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ

[3. Technical sciences]

Author: Переясловець М.С., студент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технології, Харківський національний університет радіоелектроніки; Шматко С.В., студент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технології, Харківський національний університет радіоелектроніки

Open topic »

10.12.2021 20:43

КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Рябець І.В., бакалавр, студент, кафедра міського будівництва та господарства, Ужгородський національний університет

Open topic »

10.12.2021 22:11

ВЗАЄМОДІЯ КОЛЕСА ТРАКТОРА З ГРУНТОМ

[3. Technical sciences]

Author: Спірін А.В., к.т.н., доцент, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»; Кучковський С.М., викладач, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»

Open topic »

10.12.2021 22:14

ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИРАННЯ НАСІННИКІВ ТРАВ

[3. Technical sciences]

Author: Спірін А.В., к.т.н., доцент, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»; Сєріков А.В., викладач, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»

Open topic »

08.12.2021 21:30

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТЕРМОСВЕРДЛІННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Тарасенко К.А., студент, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки; Скляров М.В., студент, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки; Жарікова І.В., доцент, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Open topic »

07.12.2021 21:41

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНЕВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ

[3. Technical sciences]

Author: Шолудько К.А., студент 4 курсу, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024