ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИРАННЯ НАСІННИКІВ ТРАВ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИРАННЯ НАСІННИКІВ ТРАВ

10.12.2021 22:14

[3. Technical sciences]

Author: Спірін А.В., к.т.н., доцент, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»; Сєріков А.В., викладач, ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ»


Агробіологічні властивості насінників трав суттєво впливають на технологію збирання. В період збирання насінників трав, стебла більшості культур залишаються зеленими, в нижніх ярусах є багато зеленого листя. Деякі культури мають схильність до полягання. Ще одна особливість – незначна масова частка насіння в загальному урожаї культури.

Вологість не зернової частини та насіння змінюється в широких межах і залежить від метеорологічних умов. Так, вологість насіння конюшини знаходиться в межах 12…35%, головок – 13…50%, стебла – біля 60%.

Найбільш розповсюджені технології збирання насіння бобових трав передбачає пряме комбайнування, роздільне збирання і збирання з подвійним комбайнуванням. Але всі комбайнові технології не забезпечують збирання насіння без втрат і вимагають додаткового обробітку частини вороху на стаціонарі [1]. Подальший розвиток технологій повинен бути направлений на розробку, по-перше, польової машини для збирання тільки насіннєвої частини врожаю, і по-друге, на створення спеціалізованих стаціонарних машин для витирання і сепарації насіннєвого вороху. 

Пропонована універсальна технологія поєднує позитивні сторони комбайнових та стаціонарних способів збирання і повинна забезпечити мінімальні втрати насіння. Універсальність технології полягає в тому що її можна застосовувати при підвищеній волості, включивши попередню сушку вороху перед витиранням.

Для отримання насіннєвого вороху пропонується застосовувати зернозбиральний комбайн відрегульований таким чином, щоб у бункері збирались необмолочені головки конюшини, або боби люцерни. Ця частина урожаю транспортується на стаціонар і обробляється на терково-сепаруючому блоці (ТСБ). Вся інша маса збирається в транспортні засоби і після перевірки на вміст насіння, при необхідності, теж пропускається через ТСБ, або безпосередньо використовується, як корм.

Перспективним напрямком підвищення ефективності збирання насіння бобових трав є удосконалення спеціалізованих стаціонарних машин для витирання та сепарації насіннєвого вороху дисково-терковими пристроями, які поєднують у собі систему конструктивного виконання рухомого та нерухомого теркових дисків, розташованих один над одним з робочим зазором. Для перевірки даної гіпотези була виготовлена лабораторна установка на якій провели досліди по витиранню насіннєвого вороху люцерни. Процес витирання вороху відбувався у робочому просторі дискового-теркового пристрою, який утворено суміжними дисками – нерухомим та рухомим [2]. В процесі його руху в просторі робочого русла відбувається процесс витирання насіння люцерни, а в подальшому оброблений ворох направляється до вихідного каналу і виводиться за межі установки. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що найкращі показники роботи мають місце при наступних раціональних параметрах: вологість вороху – 21%, діаметри дисків – 0,6м, частота обертання рухомого диска – 800 об/хв. При цьому ступінь витирання насіння та його дроблення знаходяться в межах агротехнічних вимог.

Подальші дослідження по удосконаленню технології потрібно направти на підготовку вороху (попередня його очистка та сушка), а також сепарацію витертого насіння. 

Література:

1. Э.В. Жалнин, Э.Я. Улицкий, А.П. Орехов. Типовые технологии уборки трав на семена с обработкой урожая на стационарном пункте.–М.: Колос,1990.–48 с. 

2. Spirin A.V., Tverdochlib I.V. Theoretical studies on the working capacity of the disk devices for grinding agricultural crop seeds//Inmateh – agricultural engineering.-Vol.48,No1/2016.- p.43-52.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення