ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

10.12.2021 20:40

[3. Technical sciences]

Author: Гапак Р.М., бакалавр, студент, кафедра міського будівництва та господарства, Ужгородський національний університет


Україна має найбільші й найрізноманітніші в Центральній Європі запаси ресурсів для розвитку рекреаційного туризму, хоча їх використання не можна назвати ефективним. Недоліки готельної пропозиції, полягають перш за все у застарілій матеріально-технічній базі, яка не відповідає вимогам часу, недостатності фінансування державних закладів та низький конкурентоспроможності.

Туристично-рекреаційна галузь Закарпаття протягом останніх п’яти років динамічно розвивається за усіма показниками, активною є інвестиційна діяльність в галузі, збільшується кількість відвідувачів, підвищується зайнятість в галузі, досить активно розвивається зелений туризм, який оснований на діяльності окремих домогосподарств.

Ресурси є поєднанням природних і антропогенних чинників, що створюють сприятливі умови для рекреаційної діяльності. Природні (рельєф, акваторії, клімат, флора) й антропогенні (історико-культурні, соціально-економічні) рекреаційні чинники оцінюють за:

• санітарно-гігієнічними критеріями;

• функціональними критеріями;

• естетичними критеріями.

Планувальна організація території рекреаційної зони визначається функціональними й архітектурно-будівельними критеріями. За вимогами всі рекреаційні зони можна розділити на: територію забудови та природний рекреаційний ландшафт [1, 2].

У сучасних рекреаційних зонах система обслуговування повинна мати гнучку структуру, яка враховує як кількісні так і якісні потреби рекреантів. Частота і масовість використання різних видів обслуговування визначає структуру і розміщення установ обслуговування. Структура обслуговування формується на містобудівній або соціальній потребах.

Готельні комплекси - це складні, часто унікальні споруди. їх розміщення у планувальній структурі міста є складним і відповідальним процесом [3].

Основні принципи, що беруться до уваги при спорудженні будівель готелів, такі.

• Будівля (або комплекс будівель) повинні органічно вписуватися до навколишнього середовища, не порушуючи особливості міського або сільського ландшафту.

• Необхідно враховувати природно-кліматичні фактори, температуру та вологість повітря, кількість опадів, інсоляцію, швидкість і напрямок вітру тощо.

• Архітектурне, конструктивне і планувальне вирішення будівлі не повинні бути надмірно дорогими. Планування будівлі повинне забезпечувати економічність її експлуатації.

• При проектуванні готелю певну роль відіграють рекламні міркування: забезпечення оформлення фасаду, що підкреслює престижність готелю; розташування вітрин готельних торгових центрів і т. ін.

• Планування будівлі повинне забезпечувати раціональну організацію обслуговування і відповідний комфорт проживаючим, відповідати функціональним вимогам.

• Будівля повинна відповідати естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам і рекомендаціям.

• Необхідно дотримуватися умови економічності процесу будівництва будинку [4].

Наявність рекреаційного середовища та можливість формування багатофункціональної системи є основними умовами під час вибору території нових готельно-рекреаційних комплексів.

Література:

1. Вітюк І.В. Варіанти моделювання ландшафтно-архітектурної та просторової структури рекреаційно-розважальних парків [Текст] / І.В. Вітюк, В.П. Ковальський // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квітня 2017 р. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. - С. 144. - ISBN 978-966-284-110-7.

2. Ковальський В.П. Фактори, що впливають на формування та розміщення садово-паркових об’єктів [Текст] / В.П. Ковальський, І.В. Вітюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - Т. 21, № 2. - 2016. - С. 69-73.

3. Бричанський А.О. Сучасні об'ємно-планувальні рішення готельно-торгового комплексу [Електронний ресурс] / А.О. Бричанський, В.П. Ковальський // Матеріали мiжнародної науково- технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця: ВНТУ, 2017. - – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3390.

4. Ріваденейра Т.К. Формування готельних комплексів в зонах рекриації / Т.К. Ріваденейра, В.П. Очеретний. - 2019. - Режим доступу: ir.lib.vntu.edu.ua.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення