ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ ТА ПІДТРИМКИ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ ТА ПІДТРИМКИ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ

09.12.2021 20:41

[3. Technical sciences]

Author: Переясловець М.С., студент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технології, Харківський національний університет радіоелектроніки; Шматко С.В., студент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технології, Харківський національний університет радіоелектроніки


Зараз все більше сфер життя переходить у діджиталізовану форму, сфера медицини не виняток. Ще на процесі планування медичної системи необхідно відповісти на такі питання:

Який спосіб розгортання проекту обрати, щоб надалі його підтримка, масштабування були швидкими та надійними;

Який сервер обрати, щоб користувачі мали можливість швидко отримувати всю необхідну інформацію;

Як забезпечити надійність системи, щоб при збільшенні кількості запитів система залишалася відказостійкою.

У минулому медична індустрія використовувала дорогі успадковані інфраструктури, що складаються з розрізнених компонентів. Найбільшою проблемою для успадкованих інфраструктур було те, що вони не мали змоги впоратися з динамічно зростаючим обсягом медичних даних. Деякий час їх використання виправдовувалося відсутністю кращих варіантів. Однак з появою хмарних сервісів все почало змінюватися.

З кожним роком хмарні сервіси стають більш популярними, такі як: AWS від компанії Amazon, Microsoft Azure від компанії Microsoft та IBM Cloud Computing від компанії IBM. Але виникає питання чому саме так? По- перше, сервіси такого типу пропонують широкий вибір інструментів для розробки, масштабування, моніторингу, розгортання та підтримки сервісу. По- друге, використання хмарного сервісу дозволяє створювати розподілену систему, але при розміщенні всіх її компонентів використовувати лише один провайдер, що дозволяє полегшити зв’язування компонентів системи. По-третє, вартість, велика кількість провайдерів використовує підхід “pay as you go”, який надає ряд переваг, а саме: коли припиняється використання сервісу, плата за припинення не стягується і виставлення рахунків негайно припиняється, що дає можливість заощадити витрати на локальну інфраструктуру, не купуючи ліцензію на програмне забезпечення довічно.

Беручи до уваги переваги, що наведені вище, використання хмарних рішень у сфері медицини повинно значно покращити якість вже існуючих та тих, що знаходяться ще у фазі розробки. Але це не єдині переваги, які можуть надати хмарні сервіси для даної галузі, а саме:

- При використанні реляційних баз даних та сервісів для керування базами даних, такі як Amazon Relational Database Service або Alibaba RDS, є можливість покращити характеристики віртуальної машини, на якій вони розгорнуті, або навіть додати ще декілька, що дозволяє миттєво адаптуватися до швидкого збільшення кількості споживачів сервісу.

- Інтеграція з технологіями безсерверних  розрахунків, такими як AWS Lambda або Google Cloud Functions, дозволить: зменшити кількість витрат на утримання серверів, пришвидшити у декілька разів виконання коротких, але часто повторюваних процесів, за допомогою виділення більшої кількості пам’яті та розрахункових ресурсів.

- Безпека даних пацієнтів є одним із найважливіших аспектів, саме тому використання хмарного рішення надасть змогу додати у систему декілька рівнів захисту даних, що дозволить позиціонувати сервіс, як надійний.

Таким чином, використання хмарних рішень у галузі медицини надасть змогу системі витримувати велике навантаження без шкоди для цілісності та безпеки даних. Також хмарна інфраструктура робить робочий процес кожного компонента більш збалансованим і прозорим, що спрощує управління і підтримку у майбутньому.

Література:

1. Cloud computing [Електронний ресурс] / Wikipedia. - Режим достутпу: https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing. - Загол. з екрану.

2. What is AWS? [Електронний ресурс] / AWS. – Режим достутпу: https://aws.amazon.com/what-is-aws р. - Загол. з екрану.

3. What is Azure [Електронний ресурс] / Microsoft Azure. – Режим достутпу: https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure/ р. - Загол. з екрану.

4. IBM Services for cloud [Електронний ресурс] / IBM Cloud Computing. - Режим достутпу: https://www.ibm.com/cloud/services р. - Загол. з екрану.What a Relational Database Is [Електронний ресурс] / Oracle. - Режим достутпу: https://www.oracle.com/database/what-is-a-relational-database/ р. - Загол. з екрану.

5. Amazon Relational Database Service (RDS) [Електронний ресурс] / AWS. - Режим достутпу: https://aws.amazon.com/rds/ р. - Загол. з екрану.

6. ApsaraDB RDS for SQL Server [Електронний ресурс] / Alibaba Cloud. - Режим достутпу: https://www.alibabacloud.com/product/apsaradb-for-rds-sql-server р. - Загол. з екрану.

7. Serverless computing [Електронний ресурс] / Wikipedia. - Режим достутпу: https://en.wikipedia.org/wiki/Serverless_computing - Загол. з екрану.

8. AWS Lambda Makes Serverless Applications A Reality [Електронний ресурс] / Tech Crunch. - Режим достутпу: https://techcrunch.com/2015/11/24/aws-lamda-makes-serverless- applications-a-reality/. - Загол. з екрану.

9. Cloud Functions Overview [Електронний ресурс] / Google Cloud. - Режим достутпу: https://cloud.google.com/functions/docs/concepts/overview. - Загол. з екрану.

________________ 

Науковий керівник: Невлюдова В.В., к.т.н., доцент, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технології, Харківський національний університет радіоелектронікиCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення