2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

07.05.2023 17:54

INFLACJA W UE JAKO KONSEKWENCJA WOJNY ROSJI Z UKRAINĄ

[2. Economic sciences]

Author: Mariana Moskva, dr., Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Open topic »

08.05.2023 20:30

LABOR POTENTIAL: DEVELOPMENT AND EFFICIENCY OF USE

[2. Economic sciences]

Author: Olena Ataieva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise and Management Educational and Scientific Professional and Pedagogical Institute of Bakhmut, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy

Open topic »

29.04.2023 16:03

GASTRONOMIC TOURISM: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

[2. Economic sciences]

Author: Svitlana Makukhina, Senior Lecturer, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherso

Open topic »

08.05.2023 19:57

ACCOUNTS RECEIVABLE OF AN ENTERPRISE: ANALYSIS OF DEFINITION CHANGES IN THE CONDITIONS OF MILITARY STATE

[2. Economic sciences]

Author: Tetiana Stupnytska, Ph.D., Associate Professor, Odesa National University of Technology, Odesa; Olena Volodina, Assistant, Odesa National University of Technology, Odesa; Oleksandr Viazmentinov, Undergraduate, Odesa National University of Technology, Odesa

Open topic »

02.05.2023 08:38

ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

[2. Economic sciences]

Author: Гапонюк Микола Анатолійович, кандидат економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Open topic »

07.05.2023 18:14

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК РЕЗЕРВ ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ

[2. Economic sciences]

Author: Глухова Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

Open topic »

02.05.2023 15:29

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУРАХ

[2. Economic sciences]

Author: Голик Роман Юрійович, аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Open topic »

08.05.2023 17:58

ЦИФРОВІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

[2. Economic sciences]

Author: Гордєєва Тамара Федорівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м.Київ

Open topic »

04.05.2023 18:51

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Гордієнко Микола Іванович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Устименко Юлія Сергіївна, студент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

09.05.2023 22:59

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Кичигін Андрій Миколайович, аспірант, Донецький Національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

04.05.2023 19:34

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

[2. Economic sciences]

Author: Ковтун Анна Олексіївна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

05.05.2023 21:08

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

[2. Economic sciences]

Author: Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

09.05.2023 22:48

ВПРОВАДЖЕННЯ WELL-BEING В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Племенник Марія Миколаївна, студент, Державний торговельно-економічний університет; Жуковська Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, Державний торговельно-економічний університет

Open topic »

09.05.2023 16:38

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

[2. Economic sciences]

Author: Сташенко Віталій Володимирович, аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Open topic »

09.05.2023 16:28

ФОРСАЙТ-МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Степанова Дар'я Сергіївна, студентка, Державний торговельно-економічний університет, місто Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024