3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

07.10.2021 21:21

МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ SM200A

[3. Technical sciences]

Author: Божко К.М., к.т.н., доцент, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ,

Open topic »

07.10.2021 21:27

ПЕРЕРИВАЧІ ЗМІННОГО СТРУМУ

[3. Technical sciences]

Author: Власюк В.П., аспірант гр. ЕЕМ – 20-1а, кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Open topic »

07.10.2021 21:30

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КРОХМАЛА КЛУБНЕЙ МОЛОДОГО КАРТОФЕЛЯ

[3. Technical sciences]

Author: Головкина Л.И., преподаватель, кафедра прикладной инженерии и охраны труда, Уманский национальный университет садоводства, г. Умань

Open topic »

07.10.2021 21:35

СУЧАСНІ МЕТОДИ І ПЕРСПЕКТИВИ БОРОТЬБИ З КОРОЗІЄЮ В ГОЛОВНИХ ДВИГУНАХ НА СУДНАХ СВІТОВОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ФЛОТУ

[3. Technical sciences]

Author: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплін Дунайського інституту національного університету «Одеська морська академія»

Open topic »

07.10.2021 21:38

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З КОРОЗІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ

[3. Technical sciences]

Author: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплін, Дунайського інституту національного університету «Одеська морська академія»

Open topic »

07.10.2021 21:48

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС СЕПАРАЦІЇ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ РЕШЕТІ

[3. Technical sciences]

Author: Севостьянов І.В., д.т.н., професор, кафедра технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця; Підлипна М.П., аспірант, кафедра технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Open topic »

07.10.2021 21:51

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ АВТОНОМНОГО СУДНА

[3. Technical sciences]

Author: Слатвінська В.М., аспірантка, лаборант, кафедра кримінального права, процесу та криміналістики, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024