2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

06.02.2023 19:19

ANALYSIS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TOURISM SPHERE OF UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: O.M. Proskurnia, PhD of Technical Sciences, Associate Professor, National Technical University "KhPI", Kharkiv; V.O. Matrosova, PhD in Economics, Professor, National Technical University "KhPI", Kharkiv

Open topic »

30.01.2023 14:04

GREEN ENERGY PRODUCTION MANAGEMENT

[2. Economic sciences]

Author: S.A. Kharin, Professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology, Ukraine

Open topic »

23.01.2023 09:21

POLITICAL MARKETING AS THE BASIS OF DEVELOPMENT MODERN PR COMPANY

[2. Economic sciences]

Author: Tetiana Chernysh, Ph.D. of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing State university of trade and economics, Kyiv

Open topic »

01.02.2023 17:52

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ПОЗАБАЛАНСОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Єремян Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький; Гурова Вероніка Олександрівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький

Open topic »

07.02.2023 12:22

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Economic sciences]

Author: Іванова Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Open topic »

30.01.2023 01:33

СТРУКТУРНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКЗОГЕННИХ ВИКЛИКІВ

[2. Economic sciences]

Author: Аратовська Ілона Андріївна, студентка Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана

Open topic »

23.01.2023 09:29

РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Бірюченко Світлана Юріївна, кандидат економічних наук, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир; Орлова Катерина Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир; Бірюченко Дарія Ярославівна, Науковий ліцей Житомирської політехніки, м. Житомир

Open topic »

06.02.2023 16:53

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ

[2. Economic sciences]

Author: Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна; Романюк Надія Василівна, кандидат економічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Open topic »

23.01.2023 09:40

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ПІД ЧАС ПОЗАШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

[2. Economic sciences]

Author: Губіна С.І., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Фрицюк В.А., доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Open topic »

11.02.2023 17:34

МІЖНАРОДНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Гуші Максим Біжанович, студент 6 курсу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

06.02.2023 10:29

СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[2. Economic sciences]

Author: Дзекунов Сергій Михайлович, аспірант, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Open topic »

07.02.2023 12:34

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІТ-СЕКТОРА УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Журавльова Ірина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, м. Харків

Open topic »

06.02.2023 23:44

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНІНГОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІНИ

[2. Economic sciences]

Author: Запорожець Оксана Віталіївна, викладач фінансово-облікових дисциплін, Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Державного університету економіки і технологій», м. Кривий Ріг

Open topic »

01.02.2023 18:01

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Калініченко Зоя Дмитрівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Гузь Ірина Іванівна, здобувач спеціальності 051 «Економіка», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Open topic »

27.01.2023 12:54

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Макарова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024