1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

17.10.2022 13:41

IMPLEMENTATION THE CONTROL OF VENTILATION SYSTEM ON THE SIEMENS CLIMATIX CONTROLLER

[1. Information systems and technologies]

Author: Plashykhin Sergii, PhD, associate professor, National Technical University of Ukraine"Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Skladannyy Denys, PhD, associate professor, National Technical University of Ukraine"Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Zaporozhets Julia, PhD, National Technical University of Ukraine"Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Open topic »

17.10.2022 22:33

ОГЛЯД ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Безпала Ольга Василівна, кандидат географічних наук, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Open topic »

19.10.2022 18:58

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

[1. Information systems and technologies]

Author: Бубнов Ігор Васильович, кандидат історичних наук, доцент, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Open topic »

17.10.2022 13:55

ПОБУДОВА ТА НАВЧАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ: ПЕРЦЕПТРОН

[1. Information systems and technologies]

Author: Григорак Ілона Анатоліївна, студентка, кафедра програмного забезпечення, Національний Університет «Львівська Політехніка», м. Львів

Open topic »

19.10.2022 19:03

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЗАСОБАХ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дьяченко Євгеній Богданович, студент, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

Open topic »

19.10.2022 18:39

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ХМАРНИХ ПОСЛУГ

[1. Information systems and technologies]

Author: Закаляк Роман Федорович, студент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

19.10.2022 19:13

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ СКЛАДНИХ ТЕКСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Калабуха Дмитро Владиславович, студент, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

Open topic »

11.10.2022 17:37

ВИЗНАЧЕННЯ РЕКОМЕНДОВАНОГО МІСЦЯ РОБОТИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ НАВИКІВ КАНДИДАТА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Клакович Ксенія Романівна, студентка, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Open topic »

19.10.2022 20:50

БАЛІСТИЧНИЙ ОБЧИСЛЮВАЧ НА БАЗІ ПЛІС

[1. Information systems and technologies]

Author: Ковальов Микола Олександрович, кандидат технічних наук, Національний технічний уні-верситет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

18.10.2022 12:08

ВПЛИВ КОЛЬОРУ НА ЕМОЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Юрій Вікторович, викладач спеціальних дисциплін, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», м. Одеса; Корбан Ганна Володимирівна, викладач спеціальних дисциплін, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова», м. Одеса

Open topic »

17.10.2022 22:01

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кушнір Роман Віталійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Алексєєва Ліліана Ілліодорівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Open topic »

19.10.2022 22:29

РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ “DESIGN DOGGY 2.0” ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА РОБОТИ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мерцало Ірина Ігорівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Клакович Леся Миронівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прогамування, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

17.10.2022 14:04

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ВЕБСАЙТУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Могильська Марія Богданівна, студентка, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

17.10.2022 22:09

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ СИТУАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Поконечі Вадим Ігорович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Кравченко Ганна Олексіївна, викладач вищої категорії, Чернівецький транспортний фаховий коледж

Open topic »

17.10.2022 21:40

ВАЖЛИВІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Полотай Орест Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 19

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024