1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

19.10.2022 21:26

СИСТЕМА РОЗГОРТАННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСТОСУНКІВ В ХМАРНИХ СЕРВІСАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Савчук Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Багнюк Юрій Іванович, студент, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Open topic »

06.10.2022 12:02

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ: СИГМОЇДАЛЬНІ АКТИВАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Салій Андрій Валерійович, студент, кафедра програмного забезпечення, Національний Університет «Львівська Політехніка», м. Львів

Open topic »

19.10.2022 19:51

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДО АГРОПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Суліган Ростислав Андрійович, студент, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

Open topic »

17.10.2022 13:25

ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Цеслів О. В., кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Дейнеко М., магістер, кафедра економічної кібернетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

17.10.2022 12:45

ВЕБ-СЕРВІС ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ НА БЛОКЧЕЙНІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Яланецький Валерій Анатолійович, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Лашин Лев Іванович, студент кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 76)

Date of conference

03 квітня 2023

Remaining time to start conference 5

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 75)
06-03-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 76)
03-04-2023