1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

19.10.2022 21:26

СИСТЕМА РОЗГОРТАННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСТОСУНКІВ В ХМАРНИХ СЕРВІСАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Савчук Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Багнюк Юрій Іванович, студент, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Open topic »

06.10.2022 12:02

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ: СИГМОЇДАЛЬНІ АКТИВАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Салій Андрій Валерійович, студент, кафедра програмного забезпечення, Національний Університет «Львівська Політехніка», м. Львів

Open topic »

19.10.2022 19:51

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДО АГРОПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Суліган Ростислав Андрійович, студент, Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

Open topic »

17.10.2022 13:25

ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Цеслів О. В., кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Дейнеко М., магістер, кафедра економічної кібернетики, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

17.10.2022 12:45

ВЕБ-СЕРВІС ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ НА БЛОКЧЕЙНІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Яланецький Валерій Анатолійович, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Лашин Лев Іванович, студент кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024