2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

07.11.2022 15:42

АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Іщук Юлія Анатоліївна, доктор філософії, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; Токарчук Дмитро Валерійович, студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Открыть тезы доклада »

14.11.2022 21:05

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ KPI

[2. Экономические науки]

Автор: Ачкасова Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Открыть тезы доклада »

16.11.2022 03:14

ДЕГЛОБОЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЛОКАЛЬНІ КОНФЛІКТИ

[2. Экономические науки]

Автор: Бєлін Владислав Сергійович, аспірант групи АФ-21-1, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Открыть тезы доклада »

16.11.2022 02:23

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

[2. Экономические науки]

Автор: Біленко Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Соляна Тетяна Миколаївна, здобувачка ОС «бакалавр», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Открыть тезы доклада »

15.11.2022 16:44

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

[2. Экономические науки]

Автор: Бас Діана Миколаївна, студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Открыть тезы доклада »

16.11.2022 00:51

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Экономические науки]

Автор: Висоцька Діана Евгенівна, студентка, Національний університет «Запорізька політехніка»

Открыть тезы доклада »

27.10.2022 17:03

СТРУКТУРНІ СЕГМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ

[2. Экономические науки]

Автор: Герасимова Яніна Олександрівна, аспірант кафедри Міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Открыть тезы доклада »

15.11.2022 23:13

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ МУЛЬТИМЕДІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

[2. Экономические науки]

Автор: Головніна Олена Германівна, доктор економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ; Фастенкова Анастасія Вячеславівна, магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Открыть тезы доклада »

14.11.2022 08:44

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ

[2. Экономические науки]

Автор: Головніна Олена Германівна, доктор економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Іванова Наталія Юріївна, кандидат філософських наук, доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ; Коваленко Леонід Віталієвич, магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Открыть тезы доклада »

15.11.2022 23:29

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ У ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ

[2. Экономические науки]

Автор: Гордєєва Тамара Федорівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Открыть тезы доклада »

16.11.2022 00:59

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Экономические науки]

Автор: Доннік Олександр Сергійович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

04.11.2022 01:50

АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ

[2. Экономические науки]

Автор: Желязков Ігор Сеергійович, студент, Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Открыть тезы доклада »

31.10.2022 13:35

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

[2. Экономические науки]

Автор: Кій Максим Іванович, студент, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці; Гаватюк Людмила Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

Открыть тезы доклада »

14.11.2022 09:09

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Карпенко Юлія Олегівна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Открыть тезы доклада »

27.10.2022 16:54

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ

[2. Экономические науки]

Автор: Колонтаєвський О.П., кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра «Туризму і готельного господарства»; Шаповаленко Д.О., кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра «Туризму і готельного господарства»; Зарембо В.В., студент групи ММГКТС21-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Нгуен Чи Бач, студент гр.ММГКТС21-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)

Дата подачи материалов

09 липня 2024

До начала конференции осталось дней 0

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 89)
12-06-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024