2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

12.03.2024 16:02

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РИТЕЙЛУ

[2. Экономические науки]

Автор: Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Венгер Євгеній Іванович, кандидат економічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Открыть тезы доклада »

18.03.2024 11:06

ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

[2. Экономические науки]

Автор: Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний агарний університет, м. Суми; Зуєнко Дмитро Анатолійович, магістрант, Сумський національний агарний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

12.03.2024 17:44

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

[2. Экономические науки]

Автор: Герасименко Тетяна Володимирівна, кандидат геологічних наук, доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Открыть тезы доклада »

08.03.2024 17:17

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПІДНЕСЕННЯ ПОПИТУ НА СУДНОВИЙ ІНЖИНІРИНГ

[2. Экономические науки]

Автор: Левіт Олександр Олександрович, магістр з економіки, аспірант кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

Открыть тезы доклада »

04.03.2024 15:35

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ З ВРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ

[2. Экономические науки]

Автор: Муравйов Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів; Братейко Ксенія Ярославівна, ст. гр. МОС-21, спеціальності 073 «Менеджмент», Національний лісотехнічний університет України, м. Львів; Мандюк Оксана Василівна, ст. гр. МО-41, спеціальності 073 «Менеджмент», Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Открыть тезы доклада »

28.02.2024 14:40

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Пилипенко Максим Вячеславович, аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

28.02.2024 15:08

ФОНДОВІ РИНКИ ЯК СПОСІБ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ІНВЕСТІЦІЯМИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Садіков Ярослав Володимирович, студент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Открыть тезы доклада »

06.03.2024 16:10

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

[2. Экономические науки]

Автор: Терещенко Артем Миколайович, аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Державний торговельно-економічний університет, Київ

Открыть тезы доклада »

11.03.2024 14:29

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

[2. Экономические науки]

Автор: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Открыть тезы доклада »

05.03.2024 17:06

КАТЕГОРІЯ «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» В СИСТЕМІ СПОРІДНЕНИХ ПОНЯТЬ

[2. Экономические науки]

Автор: Федорова Наталя Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)

Дата подачи материалов

09 липня 2024

До начала конференции осталось дней 0

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 89)
12-06-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024