2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

11.12.2021 00:27

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Вакульчук А.О., магістрант, кафедра економіки і підприємництва, Поліський національний університет

Открыть тезы доклада »

10.12.2021 23:14

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Гаврилець О.В., здобувач вищої освіти, ДонНУ імені Василя Стуса; Воронін А.В., к.е.н., доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, ДонНУ імені Василя Стуса

Открыть тезы доклада »

10.12.2021 23:24

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ

[2. Экономические науки]

Автор: Головачук К.В., магістрант, кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Открыть тезы доклада »

06.12.2021 20:42

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

[2. Экономические науки]

Автор: Дідик А.О., магістрантка, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Кравченко М.О., д.е.н., професорка, кафедра менеджменту підприємств, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Открыть тезы доклада »

09.12.2021 22:55

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНА-ЄС У СЕКТОРІ ЕНЕРГЕТИКИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

[2. Экономические науки]

Автор: Домбровська Ю.М., студентка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Открыть тезы доклада »

10.12.2021 21:19

АКТИВІЗАЦІЯ МОТИВАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

[2. Экономические науки]

Автор: Зуб М.Я., к.е.н., викладач, кафедра фінансів, обліку і оподаткування, Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»; Попова В.М., студентка, кафедра фінансів, обліку і оподаткування, Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»

Открыть тезы доклада »

07.12.2021 21:28

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ РОЛЬ В РУЙНУВАННІ СТЕРЕОТИПІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Калініченко З.Д., к.е.н., доцент, кафедра аналітичної економіки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Открыть тезы доклада »

02.12.2021 19:48

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ FINTECH В УКРАЇНІ

[2. Экономические науки]

Автор: Кобзар К.В., студентка, ННІ фінансів, банківської справи, Державний податковий університет

Открыть тезы доклада »

09.12.2021 20:12

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ ІТ–ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

[2. Экономические науки]

Автор: Мацелюх Х.Б., студентка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка

Открыть тезы доклада »

09.12.2021 20:51

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

[2. Экономические науки]

Автор: Осетров Д.М., магістрант, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Открыть тезы доклада »

10.12.2021 23:05

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙ ТА УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

[2. Экономические науки]

Автор: Репко А.С., студент, РМР-501, КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Открыть тезы доклада »

10.12.2021 22:19

ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

[2. Экономические науки]

Автор: Сафронова Н.В., студентка 6-го курсу магістратури, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана; Будяєв М.О., к.е.н., доцент, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Открыть тезы доклада »

09.12.2021 23:03

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕНДЖМЕНТУ

[2. Экономические науки]

Автор: Філіна С.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тереховська Д.Ю., здобувачка другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тереховський О.В., здобувач другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Открыть тезы доклада »

09.12.2021 23:11

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Філіна С.В., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Чайка І.П., к.е.н., доцент, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Грибінчук В.В., здобувач другого магістерського ступеню, кафедра менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Открыть тезы доклада »

01.12.2021 23:17

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА БЕЗРОБІТТЯ НАСЕЛЕННЯ

[2. Экономические науки]

Автор: Чернюк Т.В., студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)

Дата подачи материалов

09 липня 2024

До начала конференции осталось дней 0

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 89)
12-06-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024