1. Информационные системы и технологии - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

1. Информационные системы и технологии

07.05.2024 13:10

RESEARCH OF METHODS OF EVALUATION OF EDUCATIONAL INFORMATION SYSTEMS

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Dmytro Miroshnychenko, Bachelor of Computer Science, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

Открыть тезы доклада »

14.05.2024 16:00

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ КЛАСІВ ТА ВИКЛИКІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Єзерський Кирил Ігоревич, студент, Національний університет «Одеська політехніка», Україна; Кунуп Тетята Василівна, кандидат технічних наук, Національний університет «Одеська політехніка» , Україна; Рудніченко Микола Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська політехніка» , Україна

Открыть тезы доклада »

13.05.2024 15:58

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Андреєва Наталія Михайлівна, викладач вищої категорії, ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м.Хмельницький; Чорний Артем Олександрович, здобувач фахової передвищої освіти, ВСП «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету», м.Хмельницький

Открыть тезы доклада »

16.05.2024 14:10

ПОБУДОВА 3D-МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДОМ ФОТОГРАММЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СТРУКТУРОВАНОГО СВІТЛА

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Комаришин Тарас Ігорович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Открыть тезы доклада »

15.05.2024 18:19

МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Олександров Іван Юліанович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Открыть тезы доклада »

13.05.2024 18:32

ПІДХОДИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВІЗУАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Вінниченко Віталій Вікторович, аспірант, спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

Открыть тезы доклада »

03.05.2024 14:48

FPV-ДРОНИ ІЗ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ ЯК МАЙБУТНЄ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Воробйов Антон Русланович, бакалавр, кафедра обчислювальних технологій, факультет інформатики та програмної інженерії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Открыть тезы доклада »

15.05.2024 19:39

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «MENTOR. DISTANCE LEARNING SYSTEM»

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Дегтярьова Тетяна, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна; Лучшева Оксана, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна; Дегтярьова Ольга, асистент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна

Открыть тезы доклада »

20.05.2024 12:55

ВЕБ-ДОДАТОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ «LIVE ARTICLES»

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Дем’янюк Даниїл Богданович, студент 4 курсу, факультет комп’ютерних інформаційних технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Шпінталь Михайло Ярославович, кандидат технічних наук, доцент, факультет комп’ютерних інформаційних технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Открыть тезы доклада »

10.05.2024 13:29

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ТЕХНІЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА МЕДИЦИНІ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Десятнюк Лілія Борисівна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Открыть тезы доклада »

17.05.2024 15:57

ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ В СИСТЕМАХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ РОЗУМНОГО БУДИНКУ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Дрібний Максим Вадимович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Открыть тезы доклада »

29.04.2024 15:13

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ СХОВИЩА ДАНИХ ПРОЇЗДІВ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Захаренко Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Открыть тезы доклада »

13.05.2024 18:56

ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА У ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Капралов Ігор Валерійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Танасюк Юлія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Открыть тезы доклада »

15.05.2024 16:38

ОГЛЯД МЕТОДІВ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ОБ'ЄКТІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Козак Олег Володимирович, аспірант, спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія», Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Открыть тезы доклада »

15.05.2024 19:10

ОБ’ЄКТИВНІ КОЛЬОРОВІ МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

[1. Информационные системы и технологии]

Автор: Корбан Юрій Вікторович, викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Ганна Володимирівна, викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)

Дата подачи материалов

09 липня 2024

До начала конференции осталось дней 0

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 89)
12-06-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024