2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

11.12.2022 00:38

INVESTMENT PRIORITY FOR SUSTAINABLE RECOVERY

[2. Экономические науки]

Автор:  Tetiana Skab, Fourth-Year Student, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine; Olga Tsapko-Piddubna, Department of International Economic Analysis and Finance, Ivan Franko National University of Lviv

Открыть тезы доклада »

10.12.2022 15:53

COMPANY MANAGING METHODS IN A CRISIS FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT OF THE TERRITORY BRAND

[2. Экономические науки]

Автор: Adam Jasnikowski, Ph.D, student, Sumy State University, Sumy, Ukraine, Fundacja “EUROWEEK”, Bystrzyca Kłodzka, Poland; Anna Rosokhata, Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Sumy State University, Ukraine

Открыть тезы доклада »

08.12.2022 01:23

FEATURES OF MODELING BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE

[2. Экономические науки]

Автор: Bondarenko Liudmyla Anatoliivna, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Tourism and Economics of NTU "Dnipro Polytechnic"; Semenov Volodymyr Serhiiovych, Student of the Department of Tourism and Economics of NTU "Dnipro Polytechnic", Ukraine, Dnipro city

Открыть тезы доклада »

09.12.2022 11:45

ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

[2. Экономические науки]

Автор: Yuliia Teres, Ph.D. researcher, Marius Jakulis Jason Foundation Scholar, Faculty of Economics and Business Administration, Vilnius University, Vilnius, Lithuania

Открыть тезы доклада »

11.12.2022 00:50

СТАН ПРОЯВУ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Алексєєнко Інна Іллівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Открыть тезы доклада »

08.12.2022 18:29

УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

[2. Экономические науки]

Автор: Бабенко Станіслав Ігорович, здобувач, ОПП «Бізнес-логістика», ДУІТ, м. Київ

Открыть тезы доклада »

13.12.2022 22:28

БАНКІВСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

[2. Экономические науки]

Автор: Бабич Ліна Олегівна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

11.12.2022 00:01

ПРОСТОРОВА ТА ГАЛУЗЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Бауліна Софія Генадіївна, магістрантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Открыть тезы доклада »

06.12.2022 17:29

СУЧАСНІ ПІДХОДИ МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ ВІД НЕЗАКОННИХ ВИРУБОК

[2. Экономические науки]

Автор: Величко Софія Дмитрівна, студентка, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків; Гребень Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Открыть тезы доклада »

08.12.2022 01:45

РИНОК ПРАЦІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

[2. Экономические науки]

Автор: Гудзь Марина Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна; Поснік Марія Юріївна, магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна

Открыть тезы доклада »

09.12.2022 11:34

КОУЧИНГ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

[2. Экономические науки]

Автор: Гудзь Марина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Педченко Володимир Сергійович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Открыть тезы доклада »

10.12.2022 16:35

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДІДЖИТАЗАЦІЇ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Дрозд Максим Олександрович, аспірант, Академія праці, соціальних відносин та туризму, м. Київ, Україна

Открыть тезы доклада »

05.12.2022 10:46

ПРЯМЕ ОПОДAТКУВAННЯ В УКРAЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ AСПЕКТ

[2. Экономические науки]

Автор: Зубок Катерина Вікторівна, студентка ФМОІТ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Открыть тезы доклада »

08.12.2022 18:58

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ CИСТЕМИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Козюра І. В., доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Філіна С. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Букань О. П., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Открыть тезы доклада »

04.12.2022 17:37

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

[2. Экономические науки]

Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса; Витяганець Інна Миколаївна, здобувач вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)

Дата подачи материалов

09 липня 2024

До начала конференции осталось дней 0

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 89)
12-06-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024