2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

07.11.2022 15:42

АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Іщук Юлія Анатоліївна, доктор філософії, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; Токарчук Дмитро Валерійович, студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

14.11.2022 21:05

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ KPI

[2. Економічні науки]

Автор: Ачкасова Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 03:14

ДЕГЛОБОЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЛОКАЛЬНІ КОНФЛІКТИ

[2. Економічні науки]

Автор: Бєлін Владислав Сергійович, аспірант групи АФ-21-1, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 02:23

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Біленко Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Соляна Тетяна Миколаївна, здобувачка ОС «бакалавр», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 16:44

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

[2. Економічні науки]

Автор: Бас Діана Миколаївна, студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 00:51

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Економічні науки]

Автор: Висоцька Діана Евгенівна, студентка, Національний університет «Запорізька політехніка»

Відкрити тези доповіді »

27.10.2022 17:03

СТРУКТУРНІ СЕГМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ

[2. Економічні науки]

Автор: Герасимова Яніна Олександрівна, аспірант кафедри Міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 23:13

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ МУЛЬТИМЕДІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

[2. Економічні науки]

Автор: Головніна Олена Германівна, доктор економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ; Фастенкова Анастасія Вячеславівна, магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Відкрити тези доповіді »

14.11.2022 08:44

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Головніна Олена Германівна, доктор економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Іванова Наталія Юріївна, кандидат філософських наук, доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ; Коваленко Леонід Віталієвич, магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

15.11.2022 23:29

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ У ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Гордєєва Тамара Федорівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

16.11.2022 00:59

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Економічні науки]

Автор: Доннік Олександр Сергійович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

04.11.2022 01:50

АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Желязков Ігор Сеергійович, студент, Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Відкрити тези доповіді »

31.10.2022 13:35

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Кій Максим Іванович, студент, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці; Гаватюк Людмила Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

14.11.2022 09:09

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Карпенко Юлія Олегівна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

27.10.2022 16:54

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ

[2. Економічні науки]

Автор: Колонтаєвський О.П., кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра «Туризму і готельного господарства»; Шаповаленко Д.О., кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра «Туризму і готельного господарства»; Зарембо В.В., студент групи ММГКТС21-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Нгуен Чи Бач, студент гр.ММГКТС21-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)

Термін подання матеріалів

09 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 19

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024