СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

16.11.2022 00:59

[2. Економічні науки]

Автор: Доннік Олександр Сергійович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми


Формування оптимального залишку грошових коштів є одним з головних завдань фінансового менеджера підприємства. Дефіцит і надлишок грошових коштів негативно відображається на фінансовому становищі підприємства. При надлишку відбувається втрата реальної вартості вільних грошових коштів внаслідок інфляції, втрачається частина потенційного прибутку від невикористання грошових коштів в операційній чи інвестиційній діяльності, сповільнюється оборотність капіталу через простій грошових коштів. Дефіцит грошових коштів призводить до перебоїв у виробничому процесі та необхідності використовувати зовнішні джерела фінансування, які є платними і зменшують потенційний позитивний фінансових результат на підприємстві. 

Вирішення питання раціонального використання тимчасово вільного залишку грошових коштів можливе шляхом:

1) узгодження з банківською обслуговуючою установою умов поточного зберігання залишку грошових коштів на розрахунковому чи депозитному рахунку до запитання;

2) використання короткострокових фінансових інструментів (банківських установ чи інвестиційних компаній) з метою зберігання і збереження грошових коштів від інфляції;

3) використання високодохідних та високоризикових короткострокових фінансових інструментів для розміщення резерву грошових коштів (депозитних сертифікатів, облігацій підприємств, облігацій внутрішньої державної позики тощо).

У практиці фінансового менеджменту можна виділити наступні залишки грошових коштів:

1. Операційний.

2. Страховий.

3. Інвестиційний. 

4. Компенсаційний.

Зазвичай, операційний залишок грошових коштів формується для забезпечення потреби в грошових коштах для виконання поточних зобов’язань за платежами, які виникають у процесі звичайної операційної діяльності підприємства. 

Страховий (іншими словами резервний) залишок грошових коштів формується для самострахування ризику несвоєчасного надходження грошових коштів від операційної діяльності в зв’язку із погіршенням кон’юнктури ринку, сповільненням платіжного обороту, невиконанням покупцями своїх зобов’язань за контрактами. Страховий залишок формується за рахунок чистого прибутку підприємства.

Інвестиційний залишок грошових коштів формується з метою отримання додаткового фінансового доходу у вигляді дивідендів, купону чи просто відсотків за тимчасове розміщення грошових коштів.

Компенсаційний залишок грошових коштів може формуватися переважно на вимогу банку, який здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства та надає йому інші види банківських послуг. Цей залишок є сумою грошових коштів, яку підприємство відповідно до укладених договорів про розрахунково-касове банківське обслуговування повинно зберігати на розрахунковому рахунку, при умові, що такі вимоги висуваються банківськими установами.

Зауважимо, що на сьогоднішній день виділяють наступні моделі визначення оптимального залишку грошових коштів підприємства: Модель Баумоля, Модель Міллера-Орра, Модель Стоуна, модель по методу Монте-Карло. Найбільше у практиці господарської діяльності використовується модель Баумоля, яка передбачає сталість вихідного грошового потоку, зберігання всіх резервів грошових коштів у формі короткострокових фінансових інвестицій і зміну залишку грошових активів від максимуму до мінімуму на рівні нуля [1, с.17].

Таким чином, використання моделей формування оптимального залишку грошових коштів на підприємстві дає можливість підвищити фінансові доходи та застрахувати підприємство у разі настання непередбачуваних обставин.

Література

1. Азаренкова Г., Мірошник О., Кісельова О. Обґрунтування параметрів оптимізації грошових потоків підприємства. Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку. 2022. № 2(5). С. 14-25.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення