УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

16.11.2022 21:30

[2. Економічні науки]

Автор: Стащук Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк; Сафронова Діана Олександрівна, здобувачка вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк


В сучасних умовах господарювання, зумовлених воєнним станом та макроекономічною нестабільністю, коли велика кількість підприємств відчуває дефіцит коштів, що призводить до неплатоспроможності та до зростання боргів, зростає кількість банкрутств та ліквідації, велике значення має дослідження грошових потоків підприємств [1]. Проблематика ефективності управління грошовими потоками є першочерговою та не втрачає актуальності, особливо в умовах воєнного стану. Метою роботи є систематизація теоретичних основ та практики управління грошовими потоками підприємства для розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства в умовах воєнного стану. Проблематикою аналізу та управління грошовими потоками підприємства займалися провідні зарубіжні та вітчизняні науковці: Л. Бернстайн, І. Бланк, Р. Грінченко, Г. Кошельок, О. Мартякова, Є. Мних, В. Харченко, Е. Хелферт, В. Ясишена та ін.

Грошовий обіг має свої важелі впливу на результати виробничо-господарської діяльності підприємства, вагомою причиною є те, що  він відображає відносини між учасниками процесу виробництва, розподілу та споживання. Серед науковців відсутній єдиний підхід до трактування поняття грошових потоків підприємства, проте найбільш часто науковці під грошовими потоками підприємств розуміють сукупність надходжень і видатків грошових коштів та їх еквівалентів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємств [1; 2; 3].

Розглядаючи алгоритм управління грошовими потоками підприємства, варто відзначити, що до нього включають аналіз грошових потоків у попередньому періоді, оцінку поточного стану грошових потоків підприємства, виявлення чинників впливу на грошові потоки підприємства, планування грошових потоків, оптимізацію грошових потоків підприємства та контроль за грошовими потоками. Для  того, щоб ефективно управляти грошовими потоками будь-якого підприємства, необхідно ідентифікувати чинники, що впливають на повноту та своєчасність їх формування, а також на ефективність їх використання. Зокрема, традиційно, усі чинники впливу на грошові потоки науковцями поділяються на зовнішні та внутрішні, неабияке місце в умовах сьогодення належить тепер чиннику воєнного стану. Такий чинник, на наш погляд, впливає, насамперед, на можливість планування та їх оптимізації. Планування грошових потоків зазнає змін та суттєвих неточностей, оскільки воєнний стан приносить динамічні зміни до порядку їх формування та використання, є чинником непередбачуваним й таким, на який не можна вплинути засобами управління підприємства. Порушення логістичних шляхів, несприятлива макроекономічна ситуація, зупинка виробництв та низька інвестиційна привабливість держави й самих підприємств не дозволяє забезпечити достатній обсяг вхідних грошових потоків на підприємстві. Це саме стосується й вихідних потоків, які в умовах воєнного часу, зросли в обсягах та можуть впливати на формування чистого прибутку на підприємстві.

Отже, в умовах воєнного часу управління грошовими потоками підприємств набуває ще більшої актуальності, адже від якісного та ефективного управління ними залежатиме фінансова стійкість, платоспроможність та формування потенціалу розвитку підприємства у перспективних періодах.

Джерела та література

1. Мартякова О.В., Харченко В.А. Грошові потоки в системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. 2007. Вип. 32. С. 158-162.

2. Кошельок Г. В. Грінченко Р. Аналіз грошових потоків у системі управління підприємством. Галицький економічний вісник. 2020. Т. 63. № 2. С. 231– 242. 

3. Ясишена В.В Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств. Економічний простір. 2008. № 16. С. 123–131.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення