1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

09.10.2023 19:50

AUTOMATED ATTENDANCE SYSTEMS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Andriy Topolskiy, PhD student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia; Yevhen Palamarchuk, Cand. Sc. (Technology), Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Відкрити тези доповіді »

09.10.2023 14:46

ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF THE MILITARY

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Olena Ivanova, Associate Professor, PhD, State University of Trade and Economics, Kyiv, Masaryk University, Brno

Відкрити тези доповіді »

08.10.2023 20:25

ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКИ NEUROKIT2 ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНОМАЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЕКГ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Антосяк Павло Павлович, кандидат фізико-математичних наук, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м.Ужгород; Самусь Василь Михайлович, аспірант, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м.Ужгород; Самусь Євгенія Іванівна, старший викладач, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м.Ужгород

Відкрити тези доповіді »

03.10.2023 18:39

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Артюх Владислав Анатолійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Відкрити тези доповіді »

03.10.2023 18:50

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Арутюнян Георгій Володимирович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Відкрити тези доповіді »

10.10.2023 20:59

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бєляєва Олена Павлівна, кандидат наук з державного управління, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми; Кравченко Андрій Валерійович, аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми; Ніколаєнко Леонід Анатолійович, аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми; Холод Олександр Борисович, аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

12.10.2023 00:15

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бєляєва Олена Павлівна, кандидат наук з державного управління, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

02.10.2023 17:42

РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЯСКРАВОСТІ ВІДЕОДАНИХ У СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Білозерський Владислав Олександрович, аспірант, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків; Білоус Олександр Олександрович, студент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Відкрити тези доповіді »

03.10.2023 18:58

ГЕЙМІФІКАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВУЗУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Василенко Артем Віталійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Відкрити тези доповіді »

03.10.2023 19:07

РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВУЗІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Високос Сергій Михайлович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Відкрити тези доповіді »

09.10.2023 15:14

ЗАСТОСУВАННЯ NLP В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ АНАЛІЗУ КОНТЕКСТУ В СИСТЕМАХ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Денесяк Олександр Іванович, аспірант, Вінницький національний технічний університет, Вінниця; Паламарчук Євген Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Відкрити тези доповіді »

15.10.2023 00:36

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кирстя Вадим Васильович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

11.10.2023 02:38

МАШИННІ МЕТОДИ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО БІЗНЕС АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Кисельов Владислав Віталійович, аспірант, Вінницький національний технічний університет, Вінниця; Ковтун В’ячеслав Васильович, доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Відкрити тези доповіді »

11.10.2023 22:47

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА МЕТОДІВ ЇХ СТВОРЕННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Копішинська Олена Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Уткін Юрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Литвиненко Владислав Анатолійович, магістрант, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Відкрити тези доповіді »

11.10.2023 21:56

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛЮЧІВ ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Копішинська Олена Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Хоменко Світлана Олегівна, магістрант, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтавa

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 25

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024