СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

16.11.2022 00:51

[2. Економічні науки]

Автор: Висоцька Діана Евгенівна, студентка, Національний університет «Запорізька політехніка»


Сучасне антикризове управління підприємством характеризується підвищеним рівнем складності процесів управління в умовах постійних економічних криз, а зараз і військових дій на території України. Втім і стабільні умови функціонування підприємств часто викликають необхідність використання системи антикризового управління, задля зменшення потенційних негативних наслідків впливу макроекономічних чинників і мікроекономіки зовнішнього оточення і середовища підприємства.

Дослідження сутності антикризового управління підприємством в умовах нестабільного економічного середовища є актуальним науковим завданням, яке потребує широких і масштабних досліджень.

Антикризове управління підприємством – це особлива комплексна система стратегічного характеру, яка здатна повністю усунути тимчасові труднощі, які перешкоджають ефективному функціонуванню підприємства.

М. Р. Джалалова під антикризивоим управлінням розуміє складову загального менеджменту підприємства, яка використовує його найкращі прийоми, засоби та інструменти, орієнтується на попередження можливих ускладнень у діяльності підприємства [2].

І.Ю. Єпіфанова та Н. О. Оранська під поняттям «антикризове управління» вбачають постійний процес, направлений на пошук ознак кризових явищ, їх попередження і розробку заходів щодо їх усунення, шляхом формування загального плану по перешкоджанню кризи та стагнації розвитку [1, с. 266].

На нашу думку, антикризове управління – це певна система управління підприємством, яка повинна мати комплексний і системний характер і бути спрямована на попередження або усунення несприятливих для підприємств явищ шляхом використання всього потенціалу сучасного управління, розробки та впровадження спеціальної програма компанії, яка має стратегічний характер і дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти і поліпшити позиції компанії на ринку за будь-яких обставин, переважно за рахунок власних ресурсів. Корпоративне антикризове управління передбачає оперативне та ефективне реагування на істотні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища на основі заздалегідь розроблених антикризових заходів.

Основою системи антикризового управління підприємством має бути фінансовий менеджмент, в якому мають поєднуватися стратегічні і тактичні елементи, направлені на фінансову підтримку суб’єкта  підприємництва, що в кінцевому шляху має надати можливість скоординувати рух матеріальних потоків підприємства та знайти найбільш оптимальні і ефективні рішення щодо функціонування в умовах кризи.

Антикризове управління є частиною системи управління підприємством і являє собою систему управлінських заходів щодо діагностики, запобігання, нейтралізації та подолання кризових явищ та їх причин на всіх рівнях економіки. Вона повинна охоплювати всі етапи розвитку кризового процесу. Головне в антикризовому управлінні – прискорене й активне реагування, в основі якого лежить процес постійних і послідовних інновацій у всіх ланках і сферах підприємницької діяльності.

Система антикризового управління має передбачати необхідність визначення міри стійкості підприємства та її запас, тобто керівник має розуміти можливість підприємства вистояти в умовах впливу негативних чинників. Так система антикризового управління у сучасних умовах має бути дуже гнучкою та відкритою системою, яка вміє підлаштовуватись під постійні зміни, базуватись на певних принципах, включати прийоми та методи, що гарантують стійкість і життєздатність компанії.

Формування системи антикризового управління включає декілька напрямів:

- заходи попередження передкризових ситуацій;

- заходи з попередження криз;

- заходи з розробки плану щодо функціонування підприємства у мовах кризи;

- заходи з виходу з кризи;

- заходи з ліквідації наслідків кризи;

- методологічне, організаційно-правове, соціально-психологічне забезпечення щодо виходу з кризи.

Особливості антикризового управління, на нашу думку, пов’язані насамперед із темою його впливу – реальними проблемами та чинниками кризи. Саме різноманіття типів криз та їх характеристик складають специфіку даного напряму управління бізнесом, яка проявляється в системі та процесах управління (гнучкість та адаптивність управління, мобільність та динамічність у використанні ресурсів, врахування часу), а також у функціях. У теорії антикризового управління виділяють шість функцій: передкризове управління, управління в умовах кризи, управління процесами виходу з кризи, стабілізація нестабільних ситуацій, мінімізація втрат і втрачених можливостей, прийняття рішень.

Таким чином, формування системи антикризового фінансового управління підприємством в сучасних умовах, має стати частиною загальної фінансової стратегії підприємства, яка має полягати в розробці та використанні систем фінансового оздоровлення підприємства, з метою забезпечення його захисту від банкрутства і мінімізацію руйнівного впливу фінансової кризи на підприємство. 

Література

1. Єпіфанова І.Ю. Сутність антикризового управління підприємства / І.Ю. Єпіфанова, Н.О. Оранська // Економіка і суспільство, 2016. - №2. – С. 265-269. 

2. Джалалова М. Р. Особливості антикризового управління підприємствами [Електронний ресурс] / М. Р. Джалалова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm2018/paper/view/3840.

______________________

Науковий керівник: Соріна Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, Національний університет «Запорізька політехніка»Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення