ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

15.11.2022 16:44

[2. Економічні науки]

Автор: Бас Діана Миколаївна, студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків


Цифрова трансформація економіки виступає фундаментом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, відіграє важливу роль в динамічному розвитку підприємницьких структур та країни в цілому. Нагальною, створюючи нові можливості для їх функціонування в онлайн-просторі та збільшуючи конкурентний й інноваційний потенціали шляхом підвищення продуктивності, цифровізація є активатором змін поведінки економічних суб’єктів на споживчому ринку. Зважаючи на ефективність моделювання економічної поведінки підприємства на засадах цифрової трансформації бізнес-процесів, що вимагає забезпечити адекватну систему стратегічного управління, впровадження новітніх технологій є досить актуальним.

Необхідно більш детальне дослідження впровадження новітніх технологій «Четвертої промислової революції» («Індустрія 4.0») у виробництво продукції, що дозволить досягти істотно фінансово-економічного ефекту. Під час оцінки масштабів цифрової економіки, вартості, що в ній створюється, а також вигоди, виникає безліч труднощів: немає загальноприйнятного визначення цифрової економіки; не вистачає правдивих статистичних даних. Ключовою перевагою цифрової економіки в підприємницькій діяльності є реалізація можливості автоматичного управління всією системою. Тому, цифрова економіка – це насамперед усі традиційні галузі та компанії, які під впливом цифрової трансформації, внаслідок технологічної еволюції, революціонізують свої виробничі та бізнес-процесори. Тим самим отримують нові можливості для зростання продуктивності та ефективності основного (наявного) бізнесу.

Впровадження новітніх технологій (впровадження інновацій «Індустрії 4.0») дозволяють безперебійну і надшвидкісну передачу даних на великих відстанях. Наприклад: штучний інтелект допомагає вдосконалювати бізнес-процеси та виявляти можливі ризики, здійснювати класифікацію простоїв обладнання; інтернет речей - можливість віддалено слідкувати за вантажами, логістикою, підприємствами тощо; блокчейн допомагає позбутися посередників і досягти безумовної довіри між державою, бізнесом та клієнтом; машинні обчислення та автоматизація - забезпечують збір та групування масивних блоків даних для подальшої обробки; 3D друк забезпечує створення потрібних інструментів, деталей, виробів, оптимально використовуючи ресурси. [3]

З іншого боку, управління підприємством разом із технологіями «Індустрії 4.0» допомагають компанії бути сучасною, конкурентоспроможною та бути краще адаптовною до впровадження технологій наступних промислових революцій. Наприклад, «Індустрія 4.0» вже сьогодні відбувається в найбільших економіках світу, зокрема в США та Німеччині, а її рушійною силою є великі промислові компанії та наукові центри з метою обміну інформацією між ними без безпосереднього втручання людини. [4]

Таким чином, не дивлячись на складну ситуацію в Україні, «Четверта промислова революція» акцентується на трьох основних принципах: орієнтовність на людину, стійкість і сталість. Оскільки багато підприємств сьогодні знаходяться в процесі масштабного впровадження новітніх технологій, вдосконалення сучасних процесів і систем, бачення «Індустрії 5.0» доцільно взяте до уваги, плануючи майбутні інновації. Адже «Індустрія 5.0» справедливо розглядається, як фундаментальна основа Індустрії 4.0. [5] Також, успішне функціонування «Індустрії 5.0» можливе лише за умови формування інноваційної системи фінансової підтримки «Індустрії 4.0».

Отже, очевидною є залежність конкурентних позицій національних економік на міжнародних ринках від їх здатності впроваджувати новітні технології цифрової економіки підприємства. Таким чином, саме на державному рівні відбувається формування стратегій, ініціатив розвитку та нормативних актів. Зокрема, в Україні пріоритетними можуть стати такі послуги як створення нових програмних продуктів, які спираються на новітні технології; промислова автоматизація та виробництво складних, малосерійних та унікальних виробів. Однак досягнення поставлених цілей вимагає залучення значного обсягу інвестицій та активізації державних ініціатив для посилення впровадження новітніх технологій в Україні.

Література

1. Бондарчук М.К., Маслак О.І., Чириченко Ю.В. Сучасні реалії фінансово-економічного розвитку регіонів, галузей, підприємств, бізнесу: монографія. Дніпро: Пороги, 2020. 504 с. 

2. Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти : аналітичне дослідження. Київ: Заповіт, 2020. 264 с.

3. Індустрія 4.0: блог KOEEBOX. URL: https://koeebox.com/ua/terminy-i/industrija-4-0/ (Дата звернення 11.11.2022 р.)

4. Скіцько В.І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Журнал «Інвестиції: практика та досвід». Економічні науки. Київ, 2016. № 5. С. 33-40.

5. Ривак Н.О. Індустрія 5.0: перехід до стійкої та орієнтованої на людину промисловості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр., м. Львів, 2022. № 3 (155). С.  41-46.

______________________

Науковий керівник: Кондратенко Наталія Дмитрівна, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення