МЕТОДИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МЕТОДИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

04.02.2022 17:23

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Андрющенко Т.Ю., старший викладач кафедри комп’ютерних систем та технологій, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця


Ефективні взаємовідносини видавничо-поліграфічного підприємства з замовниками потребують зменшення витрат, таких як час та кадри. Зменшення витрат можна вирішувати за допомогою впровадження систем підтримки прийняття рішень. Це збільшить швидкість обробки даних та полегшить прийняття обґрунтованих рішень.

Ухвалення рішень практично ускладнено через різноманіття і складності процесів, що потребують обліку бізнес-інвестиційного, виробничого, фінансового, управлінського та інших процесів, а також чисельності характеристик зовнішнього та внутрішнього ринкового оточення бізнес-проекту. Це ставить перед особою, що приймає рішення складні завдання, ефективне вирішення яких неможливо без використання системного підходу [1].

В сучасному економічному середовищі залучення нових клієнтів, партнерів або стейкхолдерів обходиться видавничо-поліграфічному підприємству дуже дорого, тому для підприємства стало вигідно використовувати потенціал вже існуючої клієнтської бази й забезпечити зростання продажів за рахунок збільшення інтенсивності споживання своєї продукції існуючими стейкхолдерами. Розрахунок, ведення та облік персональних даних кожного стейкхолдера вимагає втілення в технологічний процес видавничо-поліграфічного підприємства інформаційної системи типу СППР з елементами CRM, для забезпечення персональної інтерактивної взаємовідносин між стейкхолдером та підприємством.

Проведений аналіз продажів видавничо-поліграфічного підприємства виявив, що інтенсивність взаємовідносин зі стейкхолдерами виражається в частоті і в грошовому еквіваленті замовлень. Інтенсивність взаємовідносин зі стейкхолдерами дає змогу сформувати клієнтську базу та стабільний попит. Отже, посилення взаємовідносин, наприклад, з замовниками підвищує конкурентоспроможність та лояльність стейкхолдерів. Виявлена взаємозалежність факторів дозволила визначити фактори, що характеризують конкурентоспроможність видавничо-поліграфічного підприємства, наприклад, взаємовідносини з стейкхолдерами, які впливають на стратегічні позиції підприємства. 

Задоволення вимог замовника є ключовим завданням сучасних видавничо-поліграфічних підприємств. Методика взаємовідносин видавничо-поліграфічного підприємства з стейкхолдерами забезпечить досягнення конкурентостійкості, що є одним з ключових факторів досягнення успіху на ринку. 

Видавничо-поліграфічне підприємство досягає успіху, якщо орієнтується на стейкхолрерів. Задоволення вимог замовника є головним завданням сучасних видавничо-поліграфічних підприємств для досягнення поставлених цілей. Досконала технології взаємовідносин видавничо-поліграфічного підприємства з стейкхолдерами забезпечить досягнення конкурентостійкості, що є одним з факторів досягнення підприємством успіху. Втілення технології взаємовідносин видавничо-поліграфічного підприємства з стейкхолдерами на основі CRM-системи в технологічний процес підприємства забезпечує конкурентні переваги підприємства. 

Література:

1. Медведев А. В. Оптимизационная система поддержки принятия решений в бизнес-планировании. Успехи современного естествознания. 2015. №1-4. С.679–683.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення