ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ

18.10.2022 12:24

[2. Економічні науки]

Автор: Мельник Маріанна Василівна, студентка Вінницького технічного фахового коледжу


Сучасні умови розвитку економічних процесів та участь в них цифровізації призводять до складної форми позитивних і негативних проявів, що мають відображення в діяльності компаній. Для досягнення довгострокового позитивного результату суб’єктам господарювання необхідно намагатися зменшити ризики, пов’язані з впровадженням інноваційних технологій, і використовувати наявні можливості. 

Серед основних напрямків компанії слід звернути увагу на вивчення можливостей використання цифрового маркетингу.

Активне просування передових технологій на міжнародному та національному рівнях призведе до зміни соціально-економічних відносин у суспільстві. 

Цифровізація прискорює зміни у всіх видах економічної діяльності, виступаючи драйвером революційних змін у існуючих виробничих процесах. 

Оптимізація діяльності компанії в умовах цифрового розвитку можлива за допомогою маркетингу, який дозволяє розширити цільову аудиторію та встановити довгострокові відносини з нею. 

Побудова та реалізація ефективної маркетингової стратегії в умовах цифровізації дозволяє оптимізувати структуру бізнесу, що забезпечує належний рівень гнучкості та адаптації до умов зовнішнього середовища. 

Інтернет змінив маркетинговий ринок, збільшивши частку релевантного інформаційного контенту в цифровому середовищі, а усвідомлення нових реалій змушує велику кількість брендів зосередитися на формуванні цифрових рекламних бюджетів, використовуючи, як і решта, офлайн-канали комунікації. 

Сучасні сервіси дозволяють компаніям отримувати детальну статистичну інформацію про ефективність комунікації повідомлень про продукти та визначати шляхи покращення використання рекламних бюджетів. 

Розвиток маркетингового ринку в цифровому середовищі поступово відмовляється від створення вимірювальних систем окремими фахівцями на основі їх практичного та теоретичного досвіду, і зосереджується на алгоритмах глибокого навчання, які збирають та обробляють загальну та практичну інформацію про потенційних клієнтів. 

Компанії розглядають штучний інтелект як ефективний інструмент для підвищення ефективності таргетингу в процесі визначення цільової аудиторії певної тематичної спрямованості [3].

Можна визначити наступні особливості маркетингу в умовах цифрового розвитку:

– маркетингова цифрова система визначається збільшенням частки бюджетних коштів компанії на цифрові канали зв’язку в загальних витратах на маркетинг. На деяких ринках частка досягає 50%, і цей факт не можна ігнорувати. Основним завданням цих процесів є підвищення якості обслуговування клієнтів. 

– діджиталізація маркетингу, залежить від взаємодії між споживачами та учасниками ринку, яка часто асоціюється з цифровими технологіями. Таким чином, наприклад, QR-коди підключають користувача до світу інформації, доступ до якої можна отримати, відсканувавши веб-сайт або іншу сторінку в Інтернеті. 

– інформаційні технології накладаються на традиційні галузі з «цифровим відбитком»: роздрібна торгівля, логістика, транспорт, медіа, фінансові послуги – і поступово зливаються з ними, створюючи нові промислові бізнес-моделі. 

– інструментарій креативного маркетингу визначає склад і структуру бізнес-пропозиції, стратегію регіонального розвитку, види концентрації ділового капіталу, методи управління споживчою лояльністю. 

Сучасні фахівці в області маркетингу використовують різні спеціальні програми для аналізу, управління рекламними компаніями, управління контентом і відносинами з клієнтами. 

Основні сучасні тенденції, що визначають розвиток маркетингових комунікаційних технологій на глобальному рівні на сучасному ринку інновацій: стрімке впровадження Digital Marketing, використання екосимволіки, раціональність та ощадність, орієнтація на базові цінності, креативні інновації та ін. [1].

Інтернет-технології України мають стрімку динаміку розвитку, і навіть під час війни сегмент електронної комерції не зменшується, а навпаки зростає, адже деякі товари та послуги, недоступні на традиційному ринку через військові дії.

Концепція маркетингу в умовах цифрового розвитку набагато ширша за електронну комерцію, оскільки в соціальних мережах, маркетингу електронною поштою, SEO-просуванні тощо – цифровий маркетинг має багато переваг для бізнесу, але у військових ситуаціях навіть створюються додаткові переваги, які включають миттєву отримання інформації про зміни ринку, аудиторії, попиту, тощо [2]. 

Отже, сучасні цифрові технології дозволяють отримати багато переваг для маркетингової діяльності, адже створюються платформи та фінансові стимули для розвитку підприємництва в Україні, а основними інноваційними інструментами цифрового маркетингу, є технології, які дозволяють отримати більше інформації про товар чи послугу через Інтернет, а також отримати зворотній зв'язок від аудиторії.

Література

1. Боднарук О. В. Особливості формування інноваційного інструментарію сучасного маркетингу в умовах трансформації цифрової економіки. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2021. № 27. C. 13–21.

2. Витвицька О., Суворова С., Корюгін А. Вплив цифрового маркетингу на розвиток підприємництва в умовах війни. Економіка та суспільство. № 40. 2022. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1518/1460 (дата звернення 06.10.2022).

3. Пономаренко І. Особливості формування маркетингових комунікацій в умовах цифровізації. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. №7. 2021. С. 91–96. 

_______________

Науковий керівник: Масловата Дар'я Романівна, викладач, Вінницький технічний фаховий коледж

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення