СУТЬ ТА ТИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СУТЬ ТА ТИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

17.10.2022 21:29

[2. Економічні науки]

Автор: Мацелюх Христина Богданівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів


Інвестиційний процес  – сукупність рішень і відповідних дій, спрямованих на перетворень заощаджень у інвестиції. Слід зазначити, що механізм переходу заощаджень від їх власників до інвесторів неоднаковий, як і роль держави в інвестиційному процесі. Звідси можна виділити 5 типів інвестиційного процесу:

1. Ринково орієнтований інвестиційний процес. За цього типу фондовий ринок є центром ухвалення інвестиційних рішень, він забезпечує швидке переміщення заощаджень у найефективніші сфери економіки. Комерційні банки не мають права володіти акціями промислових компаній. Вадою такого інвестиційного процесу є його нестабільність, що спричинена проблемою асиметричної інформації. Наприклад, ринково орієнтований інвестиційний процес притаманний економіці США.

2. Банківсько орієнтований інвестиційний процес. Недоліками цього інвестиційного процесу є монополія банків на ринку цінних паперів та обмежений доступ малого бізнесу до фінансових ресурсів, але тут практично повністю усувається проблема асиметричної інформації. Прикладом такого типу інвестиційного процесу може слугувати економіка Німеччини, що допускає необмежену участь комерційних банків у статутному фонді акціонерних компаній, чим може контролювати їх інвестиційну діяльність.

3. Програмно орієнтований інвестиційний процес. Цей тип інвестиційної діяльності характерний для Франції, його ознаками є висока частка державних інвестицій, широкі кредитні та податкові стимули, державні гарантії скеровані на реалізацію державних інвестиційних планів. За цього типу інвестиційного процесу уряд не втручається в діяльність окремих фірм, але водночас сприяє припливу інвестицій у малоприбуткові галузі. Реалізація цього типу інвестиційного процесу вимагає суттєвих бюджетних видатків.

4. Корпоративно орієнтований інвестиційний процес. Прикладом може слугувати економіка Японії, де комерційні банки є структурними одиницями великих корпорацій, що тісно співпрацюють з державою. Це дає змогу забезпечувати гарантований результат у сфері інвестування завдяки державній фінансовій підтримці та усувати проблему асиметричної інформації. Слабиною ж є те, що зміщення центру ухвалення інвестиційних рішень у напрямі великих фірм знижує інвестиційний потенціал дрібного бізнесу та виникає небезпека впливу промислового лобі на органи державної влади, що може сприяти неефективному використанню державних ресурсів.

5. Директивно керований інвестиційний процес. За цього типу інвестиційного процесу держава є основним інвестором і володіє високою здатністю до швидкої мобілізації ресурсів для виконання інвестиційних планів. Цей тип формується в командно-адміністративній економіці, тому тут інвестиційний процес не може досягнути рівня ефективності, який забезпечує ринкова економіка. Це передовсім пов’язано з тим, що відсутній механізм відбору найефективніших інвестиційних проектів [1].

У сучасній ринковій економіці держава має найбільший вплив на інвестиційний процес. Головною метою державного регулювання є забезпечення ефективності функціонування економіки. В умовах ринкового типу держава не має шкодити ринку. За допомогою регулювання держава виконує комплекс таких важливих функцій як: забезпечення конкурентоспроможності економіки та захист національного виробництва; соціально справедливий перерозподіл доходів; згладжування впливу економічних циклів на національну економіку [2]. 

Література

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник / За ред. С. Панчишина та П. Островерха. Книга 1. : Вступ до макроекономіки. Видання 4-ге виправлене та доповене. – Л. : Апріорі, 2020. – с. 321–324

2. Череп О.Г., Чеховська В.С. Стимулювання інвестиційних процесів в економіці України задля підвищення її конкурентоспроможності. – 2022.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення