ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ДІАЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ДІАЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

20.10.2021 23:35

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Губіна С.І., к.п.н., доцент, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Губиліт Н.І., магістрантка, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Ярова Л.В., магістрантка, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського


Навчити і виховати духовно розвинену, відповідальну особистість можливо тільки в діалозі, який дає змогу кожному реалізувати себе у глибокому особистісному спілкуванні.

Сьогодні все більшого значення набуває забезпечення розвитку і соціалізації молоді, формування особистості, здатної орієнтуватися в реаліях сучасного життя, комунікабельної та контактної у різних соціальних групах. У сучасному житті здобувач вищої освіти може стати конкурентоспроможним та успішним за умови високої мовленнєвої культури, активної діяльності та цільового використання засобів комунікації. Тому нагальною вимогою сучасності стає формування особистості, здатної самостійно здобувати інформацію, поновлювати, коригувати та інтерпретувати протягом усього життя.

Цьому сприяють такі методи навчання, як навчальний діалог та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Ці методи навчання у поєднанні дають змогу формувати свідомого, компетентного здобувача вищої освіти, здатного аналізувати, співвідносити, порівнювати, добувати самостійно інформацію, вільно володіти словом, толерантно доводити свою думку у співпраці з іншими учасниками діалогу.  

Навчальний діалог – специфічний процес засвоєння вже здобутих людством знань та досвіду у формі мови через взаємодію суб’єктів навчальної діяльності і створення спільного пізнавального поля. Відомий вчений В.Біблер вважає процес мислення синтезом діалогового спілкування й розумової діяльності [1]. 

ІКТ-супровід сьогодні все частіше стає невід’ємним елементом освітнього процесу, адже комп’ютерне забезпечення сприяє активізації пізнавальної діяльності, зацікавлює, допомагає проявити власні здібності. Комп’ютер впливає на різні органи чуття, активізуючи розумову діяльність, стимулюючи пошук, творчість.

Використовуючи методику навчального діалогу, навчання можна зробити цікавим і захоплюючим, але як бути із сучасною молоддю, для якої життя без комп’ютера уже неможливе? Вихід один – зробити комп’ютер активним помічником викладача. На лекційних заняттях найчастіше використовуються інформаційні презентації.

На практичних заняттях використовуються інтерактивні презентації, які допомагають активізувати спілкування у групі, сприяють кращому засвоєнню інформації, дають змогу виявити рівень засвоєння знань. Особливість таких презентацій у тому, що вони не лише подають інформацію, але і ставлять питання, дають можливість перевіряти знання. Таким чином анімація, яка використовується при створенні слайдів, робить його не лише видовищним, але відіграє роль стимулятора мислительної діяльності. Навчальний діалог на такому занятті будується не лише за напрямами студент – викладач, студент – студент, але і в площині студент – комп’ютер. Таке розгортання спілкування сприяє поглибленню і закріпленню знань [2].

Таким чином, ми розширюємо діапазон розвитку творчої діяльності здобувачів, поряд зі створенням вікторин, кросвордів, колажів і малюнків з’являються продукти комп’ютерної творчості студентів. 

Література:

1. Ісаєва О. Комп’ютер на уроці літератури як методична проблема. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2009. № 5. С.2-5.

2. Таранік-Ткачук К. Інтернет як образ сучасного віртуально-мобільного світу. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2010. № 4. С.61.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення