PLC АДАПТЕРИ ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

PLC АДАПТЕРИ ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ

09.12.2022 11:54

[3. Technical sciences]

Author: Комаровський Микола Миколайович, студент кафедри електронних пристроїв та систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


Технологія дозволяє передавати дані по мережам, які використовуються для передачі електроенергії та розподілення її між споживачами.

Для організації зв’язку по мережі електроживлення необхідно встановлення відповідних PLC-модемів, які будуть забезпечувати передачу даних (рис. 1). Самі модеми мають перетворювати отримані від інших приладів, таких як комп’ютери, камери відео спостереження, датчики і т. д., у придатну для передачі по електричній мережі форму. Також, модем має отримувати і зворотні дані з мережі електропостачання та після перетворення подавати його на підключений прилад.

Рис. 1 Схема застосування модемів PLC

Вибір методу модуляції у більшій мірі залежить від природи та характеристики середовища у якому повинна працювати система. Для систем PLC вона повинна мати можливість долати нелінійні характеристики каналу передачі, представленого лініями електропостачання.

Основною ідеєю методу мультиплексування з ортогональним частотним розподілом є розпаралелювання сигналу, який буде передаватися на певну кількість окремих під потоків з низькою швидкістю та великою тривалістю символів. Кожен окремий під потік модулюється та передається на відповідній під несучій.

До явних переваг такого методу модуляції можна віднести наступне:

• Відносно просту реалізацію за допомогою методів цифрової обробки;

• Здатність протистояти між символьній інтерференції;

• Здатність протистояти частотно-селективним завмиранням;

• Здатність протистояти шумам у каналі передачі.

Розглянемо структуру типового передавача (рис. 2). Перш з  все інформаційні символи, які представлені потоком бітів d(k) необхідно розпаралелити на певну кількість каналів, яка буде відповідати необхідній для модуляції кількості під несучих.


Рис. 2 Схема типового передавача

Далі, кожна під несуча буде модульована за допомогою квадратурно-фазової модуляції за допомогою відповідного блоку модуляції на кожному каналі. Кожен бітовий потік розділяється на групи по два біта, відповідно 00, 01, 10 та 11 (рис. 3).


Рис. 3 Квадратурно-фазова модуляція

На виході отримуємо Q та I квадратури. Отримані коефіцієнти передаються на блок зворотного швидкого перетворення Фур’є. Після чого йде генерація сигналу у мережу електропостачання за допомогою цифро-аналогового перетворювача.

Література

1. Халід Храсніц, Абдельфаттех Хайдін, Ральфа Ленерта Broadband Powerline Communications Networks Network Design, 2004.

2. Веньфей Чжу Power Line Communications over Time-Varying Frequency-Selective Power Line Channels for Smart Home Applications, 2014.

3. Колотов  М.В.  Передача  інформації  по  лініях  електроживлення  // Енергоінформ / Укренергозбереження, 2003.

4. Петергеря Ю. С. Порівняння способів передачі інформаційних сигналів по лініях електромережі/Інформаційні системи і технології, 2009.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення