ОХОЛОДЖЕННЯ ГАЗУ В ТУРБОКОМПРЕСОРАХ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ОХОЛОДЖЕННЯ ГАЗУ В ТУРБОКОМПРЕСОРАХ

25.11.2022 14:24

[3. Technical sciences]

Author: Ільченко Ольга Віталіївна, асистент, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг; Сербіна Анастасія Олегівна, студентка, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг


Головна мета охолодження газу в турбокомпресорі полягає в зменшенні політропної роботи стискування. Механічна енергія, що підводиться до газупідвищує температуру газу. Гарячий газ більш пружний, і для його стиснення потрібна велика витрата енергії. Якщо уявити гіпотетичну можливість відвести тепло стиску та зберегти в процесі стиснення постійну початкову температуру газу, то витрата енергії на такий ізотермний стиск був би меншим, ніж на політропний стиск без тепловідведення [1]. 

Попереднє охолодження. У деяких технологічни установках початкова температура значно більша за температуру довкілля. Газ, що надходить на всмоктування турбокомпресора, може бути охолоджений атмосферним повітрям або водою у спеціальному теплообміннику. Економія роботи стиснення пропорційна зменшенню початкової температури. Попереднє охолодження не можна реалізувати в переважній більшості компресорних установок.

Випарне охолодження. У проточну частину подається дрібнодисперсна волога, що випаровується при нагріванні газу в процесі стиснення. Подача води до проточної частини осьового компресора газотурбінних двигунів іноді застосовується для короткочасного підвищення потужності [2]. У компресорних установках промислового призначення такий спосіб не отримав широкого поширення з таких причин: небезпека ерозійного зносу; небезпека корозії; небезпека відкладення солей.

Внутрішнє охолодження. Водяне охолодження внутрішніх порожнин проточної частини стосовно осьових компресорів немає сенсу, так як поверхня корпусу, який можна охолоджувати, абсолютно недостатня для суттєвого тепловідведення. Внутрішнє охолодження відцентрового компресору широко застосовували до першої третини минулого сторіччя, коли вони мали прямий електропривод без передачі. Компресори відрізнялися великими радіальними розмірами при малій ширині каналів та відносно невелику швидкість руху газу. Внутрішнє охолодження ускладнює конструкцію. Охолоджувані порожнини важко очищати від сольових відкладень [3]. 

Проміжне охолодження. Основний вид охолодження для зменшення роботи стиску – це проміжне охолодження між неохолоджуваними групами (секціями) відцентрових ступеней. Газ виводиться з проточної частини та охолоджується в теплообмінниках. Як правило, проміжне охолодження застосовується тільки в відцентрових компресорах промислового призначення. При проміжному охолодженні сумарне відношення тисків секцій має бути більше відношення тисків компресора для компенсації втрати тиску в газоохолоджувачі. Більш висока температура на вході в другу секцію знижує ефект від проміжного охолодження. При виборі кількості охолоджень потрібно мати на увазі, що додавання кожного наступного приносить дедалі меншу економію. 

Контактне охолодження. Перевагами контактних теплообмінників над поверхневими є: відсутність відкладень, зниження корозійно-ерозійного зносу та металоємності, підвищення надійності та температури нагрівання теплоносителів тощо. Це все зумовлює широке застосування цих апаратів у промисловості та перспективність використання їх в об'єктах нової техніки. 

Література

1. Мурзин В. А., Цейтлин Ю. А. Рудничные пневматические установки.– М.: Недра, 1965.312 с.

2. Ritchey, I. Water Spray Cooling of Gas Turbine Cycles/I. Ritchey, E.H. Fisher, G.D. Agnew // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers -- Part A -- Power & Energy (Professional Engineering Publishing). – Jun 2000. – Vol. 214, Issue 3.  P. 203-211.

3. Рис В.Ф. Центробежные компрессорные машины. — 3-е изд., перераб. и доп. — Л. : Машиностроение, 1981. — 351 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення