ЯКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В АВІАЦІЇ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

ЯКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В АВІАЦІЇ

04.12.2022 14:54

[3. Technical sciences]

Author: Кравчук Віта Вікторівна, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький


Безпека не означає відсутність небезпек в цілому, а є контролем небезпек на певному рівні. Безпека польотів (БП) – стан, за якого ризик шкоди або ушкодження обмежений до прийнятного рівня. Питання вдосконалення існуючої системи забезпечення БП завжди мали пріоритет у діяльності авіації. Провідні країни світу давно вже використовують у своїй діяльності стандарти та правила, які регламентують забезпечення БП, засновані на підходах управління ризиком (УР). Основним призначенням оцінки БП є визначення прийнятності ризиків, які можуть бути ідентифіковані при впровадженні змін у складові системи авіаційного транспорту, їх аналіз з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, наслідком яких можуть бути авіаційні події (АП) та інциденти, пов'язані з БП.

Наразі міжнародні авіаційні організації ІСАО, ІАТА, EUROCONTROL, FSF приділяють підвищену увагу питанням УР БП. Їх напрацювання лягли в основу сучасних нормативних документів, які регулюють діяльність авіації провідних країн світу. В Україні діє низка національних та міжнародних стандартів які дають визначення ризикам, визначають питання управління ризиком, надають інформацію щодо визначення рівня ризиків та якісної і кількісної оцінки ризиків.

Ризик - комбінація повної імовірності або частоти події з негативним ефектом, що обумовлена небезпекою або серйозністю цього ефекту. Ризик - це можливість заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості. Частота ризику - це відношення числа тих чи інших фактичних проявів небезпеки (навіть трагічних наслідків) до максимально можливого теоретичного числа за певний період часу кількості подій.

За ступенем допустимості ризик буває: зневажливий (знехтуваний); прийнятний (допустимий); гранично – допустимий; надмірний. Прийнятним є такий рівень ризику, який суспільство може прийняти (дозволити), враховуючи техніко - економічні та соціальні можливості на даному етапі свого розвитку.

Як правило, аналіз небезпек починають з попереднього дослідження, яке дозволяє в основному ідентифікувати джерела небезпек. При цьому можна використовувати або проактивні методи аналізу ризику (заздалегідь передбачити подію), або реагуючі (тобто постфактум, що вже відбувалося, напр. інциденти, аварії тощо). Потім, при необхідності, дослідження можуть бути поглиблені і може бути виконаний більш детальний аналіз.

Мета якісної оцінки БП – виявлення потенційно небезпечних груп несприятливих факторів для необхідної системи (напр. системи «Екіпаж – ПС», «Людина-Техніка» тощо), причин їх виникнення та можливих наслідків. При її проведенні визначаються часові показники негативного впливу, ймовірності виникнення несприятливих факторів, ступінь їх потенційної небезпеки, що є еквівалентом умовної ймовірності аварійного (безаварійного) результату прояву несприятливого фактору (відмови техніки, помилки льотного складу тощо). Тому прийнята назва якісної оцінки досить умовна.

В результаті якісної оцінки БП не визначається кількісно рівень БП, а лише висловлюється судження про ступінь потенційної небезпеки наслідків різних несприятливих факторів, намічається низка заходів щодо підвищення БП з урахуванням наявних ресурсів та заданої ефективності використання ПС (для пілотів), вдосконалення систем та методик, технічного оснащення тощо (для ін. видів авіаційних робіт). Якісна оцінка БП застосовується також під час проведення всіх розслідувань АП. Якісний аналіз є основою для подальшого кількісного аналізу ризиків.

Література:

1. Повітряний Кодекс України. 2011.

2. Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху (Наказ Міністерства транспорту та зв’язку №320 від 31.05.2010).

3. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009, IDT).Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення