Congratulation from Internet Conference!

Hello

ДИНАМІКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ДЕСТРУКТИВНИХ ВПЛИВІВ

08.09.2021 21:39

[1. Information systems and technologies]

Author: Бичковський В.О., к.т.н., доцент, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Ханчопуло О.В., Coach Club Group, HR-менеджер, коуч, м. Київ


Аналізу процесів в інформаційному середовищи в останні роки приділяється все більше уваги. Досить часто поруч із корисною інформацією у такому середовищі спостерігається і хибна інформація, яка призводить до деструктивних наслідків. Таким чином, актуальною стає задача аналізу впливу хибної інформації на загальну динаміку інформаційних процесів.

Для розв’язання поставленої задачі приймемо до уваги, що одним із ефективних методів аналізу є метод аналогій [1]. Скористаємося математичною моделлю Кетле-Ферхюльста [2]. Приймемо до уваги, що лімітувальним фактором є хибна інформація I2 (t). Тоді можно записати
де I1= I1 (t) – корисна інформація; k1 – відносна швидкість зміни I1 в умовах відсутності хибної інформації.

Величина I2m визначається з умови
Таким чином, відповідно до залежності (2) величина I2m є потенційно можливим максимальним значенням I2. Для розв’язання рівняння (1) скористуємося відомою методикою [3]. Введемо у розгляд величину x=x(t) та коефіцієнт a. Тоді можна записати 
де I10, I20 – початкові значення I1 та I2. Введемо у розгляд величину
Тоді на підставі рівнянь (1), (3) знаходимо 
Перетворюючи ліву частину рівняння (4), запишимо 
Після інтегрування лівої частини рівняння (5) від 0 до x, а правої від 0 до t, визначаємо 
Отже, I1= I10+x. Отримані результати дають можливість простежити динаміку інформаційних процесів в умовах деструктивних впливів. 

Література:

1. Николаев, В.И. Системотехника: методы и приложения / В.И. Николаев, В.М. Брук. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. – 199 с.

2. Долгий, Ю. Ф. Математические модели динамических систем с запаздыванием: учеб. пособие / П. Г. Сурков, Ю. Ф. Долгий .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012 .— 125 с.    

3. СтромбергА.Г. Физическая химия. / А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко. Под ред. А.Г. Стромберга. – М.: Высш. шк., 1988. – 496 с. допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2022

Conference 2021