РОЗРОБКА ГРИ-ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ТА ЛОГІКИ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

РОЗРОБКА ГРИ-ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ТА ЛОГІКИ

08.09.2021 22:22

[1. Information systems and technologies]

Author: Яковенко В.О., д.т.н., доцент, професор, кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Ульяновська Ю.В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри, кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Рябоволенко В.А., компанія “Absolutist”, програміст; Пальчик М.В., студент, кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро


Однією з областей, яка розвивається шаленими темпами є галузі інформаційних технологій. Комп’ютеризація сьогодні змінює наше життя і проникає в усі сфери діяльності людини. Одним з напрямків, який є актуальним і затребуваним у нашому суспільстві є розробка комп’ютерних ігор різної спрямованості. Ігрові комп’ютерні технології знаходять різноманітне застосування. Так у роботі [1] відзначається, що у зв'язку зі зростаючим значенням у житті дітей комп'ютерних ігор, необхідно розглядати їх як своєрідний соціально-психологічний феномен, що нині посідає значне місце в дозвіллєвій діяльності та навчально-виховному процесі і в цілому істотно впливає на процес соціалізації підростаючого покоління. Актуальним є створення і використання в освітньому процесі комп’ютерних програм педагогічних засобів. Майбутні педагоги зацікавлені проблемою впровадження в педагогічний процес якісних комп’ютерних ігор, що дасть можливість ввести дитину у віртуальних комп’ютерний світ з якомога меншими негативними наслідками [2]. Одним із основних напрямків комплексної модернізації сучасної освіти в Україні є впровадження в педагогічну практику нових інформаційних технологій і засобів навчання, які змінюють не тільки способи формування знань і вмінь, а й традиційні форми відносин між студентами та навчальним предметом, тобто форми навчального процесу та освітнє середовище [3]. У роботі [4] пропонується при побудові методичної системи навчання в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій ввести ділову комп’ютерну гру як складову частину її компонентів і схема методичної системи на основі ділової комп’ютерної гри буде мати вигляд, наведений на рис. 1 [4]. Рис. 1. Принципова схема методичної системи навчання на основі ділових комп’ютерних ігор.

Таким чином комп’ютерні ігри мають великий потенціал для розвитку і навчання дітей, розвиненню в них логічного та асоціативного мислення, розширення кругозору та бази знань про навколишній світ.

Зазначена функція найбільш реалізується в таких іграх як головоломки. До головоломок не зараховуються ігри та їх елементи, де гравець покладається на удачу або швидкість реакції. Головоломки можуть включатися до ігор інших жанрів як ключові елементи ігрового процесу або ж для його урізноманітнення як міні-ігри. З урахуванням вікової категорії користувачів програмного продукту вони поділяються за рівнем складності.

Метою даної роботи є демонстрація гри, яка була створена з використанням match3 та з елементами об’єднання. Гра розрахована на дітей молодшого віку. Гра була розроблена на відомому ігровому рушії Unity, на мові С#. Усі аудіо-, відеоресурси проекту були взяті с безкоштовних ресурсів з графікою за звуками. У грі реалізовані такі об’єкти, як: головне меню, меню паузи, меню програшу та звуки, також основна сцена з грою. Гра є головоломкою з елементами об’єднання, де користувач має розташовувати схожі об’єкти поряд, з мінімальною кількістю – 3. Коли успішно складена комбінація із трьох об’єктів гравець отримуєте об’єкт за якістю кращий, ніж попередні три (рис. 2). 

Як і у кожній грі, є шанс програти. Коли закінчується місце під елементи – гра закінчена та висвітиться вікно програшу, де користувач побаче свій результат. За кожні поставленні фігури нараховуються як бали, так і гроші, які гравець можете потратити у магазині. У магазині є тільки один товар – тотем. Він здатний очистити одну клітинку на полі, тим самим дав шанс поставити нову фігуру (рис. 3).а)б)

Рис. 2. Сцени гри: а) процес об’єднання фігур, б) поява нового компонента після об’єднання з покращеними якостямиа)б)

Рис. 3.Сцена гри: а) клітинки з фігурами, б)очищення клітинки

У результаті роботи була розроблена комп’ютерна головоломка яка сприяє розвитку у дітей асоціативного мислення, вчить їх визначати подібності та різницю між об’єктами, формує початкові математичні навички, оскільки в процесі гри вони повинні об’єднати певну кількість елементів, тощо. 

Література:

1. Василенко Н. А. Комп'ютерні ігри як засіб соціалізації підростаючого покоління / Н. А. Василенко // Вісник Харківської державної академії культури. - 2009. - Вип. 27. - С. 283-289.

2. Павлюк Т. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп'ютерних ігор у педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів / Т. Павлюк // Нова педагогічна думка. - 2015. - № 2. - С. 97-100.

3. Олійник Л. О. Математична модель розрахунку балансу комп'ютерних ігор жанру Tover Defense / Л. О. Олійник, С. М. Бажан // Математичне моделювання. - 2016. - № 2. - С. 67-70.

4. Мирошніченко Ю. Б. Методична система навчання школярів астрономії на основі ділових комп'ютерних ігор / Ю. Б. Мирошніченко // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2016. - № 4. - С. 23-27.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення