1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

11.05.2022 15:47

ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛІВ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ

[1. Information systems and technologies]

Author: Оприск Тетяна Ярославівна, студентка спеціальності «Кібербезпека», 4 курс, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

Open topic »

05.05.2022 20:46

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ БІРЖ КРИПТОВАЛЮТ

[1. Information systems and technologies]

Author: Пахомов Віктор Михайлович, студент, кафедра інформаційних систем та мереж, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів; Берко Андрій Юліанович, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

Open topic »

09.05.2022 17:17

РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Полотай Орест Іванович, кандидат технічних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

Open topic »

13.05.2022 10:55

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗВ'ЯЗКІВ НА ОСНОВІ ГРАФОВИХ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Свистунов Антон Олександрович, студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

11.05.2022 02:17

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ШИФРУВАННЯ ТА ТОКЕНІЗАЦІЇ ТА ЇХНІ ВІДМІННОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Фірман Ігор Володимирович, студент спеціальності «Кібербезпека», 4 курс Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

11.05.2022 22:44

ВИКОРИСТАННЯ «MINECRAFT» ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Фурманова Наталія Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Овчіннікова Наталія Іванівна, голова ЦК «Електроніка», ВСП «Запорізький електротехнічний фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Боровик Ярослав Віталійович, студент, ВСП «Запорізький електротехнічний фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

10.05.2022 23:11

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ НАВИКІВ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ MULTISIM

[1. Information systems and technologies]

Author: Шевчук Віктор Іванович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

11.05.2022 00:53

МЕТОДИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТОРИЗАЦІЇ У МОБІЛЬНИХ ТА ВЕБ-ДОДАТКАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Шевчук Денис Тарасович, студент, кафедра захисту інформації, Національний університет “Львівська політехніка”

Open topic »

11.05.2022 18:59

ВИКОРИСТАННЯ МУРАШИНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ПОШУКУ БЛИЗЬКОГО ДО ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Штогрин Павло Петрович, студент магістратури, кафедра СПіСКС, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м.Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024