НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

10.05.2022 23:49

[1. Information systems and technologies]

Author: Георгіу Іван Миколайович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Кравченко Ганна Олексіївна, викладач вищої категорії,Чернівецький транспортний фаховий коледж


Дослідження проблеми формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до викладання інформатики зумовлена низкою чинників, які можна умовно поділити на такі, що пов’язані з розвитком суспільства та відповідним соціальним запитом на інформаційно компетентних його членів; трансформацією змісту навчання, зокрема, початкового; структурними та змістовими змінами у процесі підготовки вчителя початкових класів. Щодо першого зазначимо, що за останні 30 років людство перейшло в епоху постіндустріального розвитку, коли продукти інформаційно- комунікаційних технологій з’являються швидше, ніж суспільство опановує вже існуючі. Стрімкий розвиток засобів інформаційно-комунікаційних технологій висуває нові вимоги до членів суспільства, які є і розробниками, і користувачами цих технологій. Ідеальний образ особистості, здатної до широкого використання сучасних технологій, змінюється такою швидкістю, яка не дозволяє зменшити прірву між існуючою нормою та цим ідеалом.

В інформаційному суспільстві інформатика є фундаментальною загальноосвітньою дисципліною, що інтегрує наукові досягнення людства. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології справляють суттєвий вплив на економічну, соціальну, науково-технічну і культурну сфери життя суспільства, що спричинює радикальні зміни не тільки в сфері виробництва і ділової активності людей, але і у всій соціальній сфері.

Усі засоби навчання, що застосовуються в навчальному процесі, використовуються для набуття знань, їх закріплення, для створення уявлень і понять, придбання навичок і умінь, для розв’язання інших навчальних, наукових та виховних задач.

Навчальні посібники мають задовольняти педагогічним вимогам, відповідати віковим особливостям учнів, бути зручними для користування і безпечними для здоров’я.

Для практичних робіт використовуються програми (онлайн середовища Інтернету, додатки для мобільних пристроїв). Перелік рекомендованих програмних засобів:

• операційна система;

• браузер;

• програми (сервіси, розширення, додатки, служби та інші інструменти Інтернету) для організації навчання, взаємодії учнів між собою;

• середовища для сприймання, створення та редагування текстів, зображень, презентацій;

• середовища для перегляду навчальних відео, слухання музики, роботи з картами;

• середовища програмування для дітей, для вправ з алгоритмами.

Використання ігрових методів стає базою для педагогічного співробітництва і стимулює отримання соціально значущих (колективних) результатів. Підсилюючим ефектом володіють різноманітні заохочення за успішне виконання завдань. Позитивні емоції в процесі навчальної діяльності стимулюють процеси мислення, пам’яті, уваги тощо.

Література

1. Ломаковська Г. В., Проценко Г. О., Ривкінд Ф. М., Рівкінд Й. Я. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. — 124 С.

2. Український освітній простір: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uop.net.ua/virtualni-muzeji/Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення