2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

10.02.2022 13:48

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ДЕГЛОБАЛІЗАЦІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Бєлін В.С., аспірант групи АФ-21-1, Університет ДФС України, м. Ірпінь

Відкрити тези доповіді »

29.12.2021 22:12

ПРОМИСЛОВИЙ БЕЗВІЗ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Галавська Г.О., студ. гр. ПБТ-217Б, кафедра економіки і бізнес-технологій, Національний авіаційний університет; Бондаренко С.А., д.е.н., доц., професор, кафедра економіки і бізнес-технологій, Національний авіаційний університет

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 17:00

ТАЙМШЕР ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Гапоненко С.О., к.е.н., стартший викладач, кафедра туристичного бізнесу та гостинності, Дніпровський університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро; Ракша А.Р., студентка, кафедра туристичного бізнесу та гостинності, Дніпровський університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 22:51

ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Герасимів З.М., кандидат географічних наук, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 14:54

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Економічні науки]

Автор: Грановська В.В., студентка 4-го курсу бакалаврату, кафедра обліку та аудиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

04.02.2022 16:50

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ФОРМУВАННЯМИ НА ОСНОВІ ПРОЄКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ

[2. Економічні науки]

Автор: Гурська І.С., к.е.н., доцентка, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 14:30

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Дацюк Анна Юріївна, студентка 4-го курсу бакалаврату, кафедра «Облік та аудит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

04.02.2022 16:36

СУТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

[2. Економічні науки]

Автор: Замора О.І., к.е.н., доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 23:07

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Мацелюх Х.Б., студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 22:22

ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Мунтян Б.В., магістрант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 23:49

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ МЕДИЧНИМИ ТОВАРАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19

[2. Економічні науки]

Автор: Огій Л.Я., здобувач вищої освіти, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського; Рубан Ю.О., здобувач вищої освіти, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Відкрити тези доповіді »

02.02.2022 13:02

ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

[2. Економічні науки]

Автор: Рейкін В.С., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк; Більо І.О., студент-магістр, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

Відкрити тези доповіді »

08.02.2022 19:48

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА СУЧАСНОГО ФОРМАТУ

[2. Економічні науки]

Автор: Самойленко А.О., к.е.н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

10.02.2022 14:54

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

[2. Економічні науки]

Автор: Самойленко А.О., к.е.н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Хрулькова К.А., студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

24.01.2022 17:41

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ ЗЕРНА

[2. Економічні науки]

Автор: Федуняк І.О., кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки і менеджменту, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 91)

Термін подання матеріалів

10 вересня 2024

До початку конференції залишилось днів 50

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 91)
10-09-2024