ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКУ

08.02.2022 22:51

[2. Економічні науки]

Автор: Герасимів З.М., кандидат географічних наук, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани


Туризм є важливою галуззю, яка здійснює значний вплив на економіку країни чи регіону. В багатьох країнах світу  туризм є одним з основних джерел прибутків. Туристична галузь забезпечує соціально-економічне зростання, сприяє розвитку сільських територій, соціальної та виробничої інфраструктури, створює  робочі місця, є важливим джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів, впливає на розвиток  інших галузей економіки. Туризм сприяє  диверсифікації економіки регіону,  розширюючи спектр галузей, які  обслуговують туристів, забезпечує розвиток народних промислів, стимулює залучення інвестицій в економіку регіону,  розвиває інфраструктуру.

Доходи від туризму здатні підняти економіку регіону, в якому він розвивається, завдяки наступним змінам: 

– збільшення продажу продукції місцевої промисловості туристам; 

– збільшення доходів регіональних засобів зв’язку, таких, як поштове, телеграфне і телефонне обслуговування; 

– розвиток мобільного, нестаціонарного туризму у зв’язку з витратами туристів на туристичне спорядження; 

– збільшення попиту на продукцію сільського господарства регіону;

 – розширення та модернізація регіональної інфраструктури; 

– надходження доходів у регіональний бюджет через податки і збори [1].

Рівень соціально-економічного розвитку країни впливає на рівень життя населення та формує відповідні запити до туристичного продукту. Це, у свою чергу, визначає рівень розвитку індустрії туризму та її частку на світовому ринку туристичних послуг, що впливає на рівень споживання туристичних послуг на національному ринку завдяки туристичній привабливості. Це забезпечує стабільні та зростаючі надходження від туризму до національного бюджету, які сприяють підвищенню соціально-економічного розвитку країни [3].

Розрізняють прямий та непрямий вплив  туризму на економіку певної країни чи регіону. Прямий вплив туризму  проявляється у зростанні доходів підприємств, товари і послуги яких реалізовуються туристам, а також  у створенні робочих місць, що пов’язано зі збільшенням прибутків. 

Непрямий вплив туризму, або так званий «ефект мультиплікатора», проявляється в тому,  що туристична діяльність впливає на інші галузі, оскільки  туристи, витрачаючи кошти, сприяють розвитку та збільшують прибутки не лише туристичних фірм, а й закладів харчування, торгівлі, зв’язку, транспортних компаній. Неможливо точно визначити, яка кількість товарів та послуг, спожитих в певному регіоні,  припадає на туризм, тому реальні  надходження від розвитку туризму важко оцінити. 

Вплив сектору туристичних послуг на стан та розвиток національної економіки не можна охарактеризувати однозначно. З одного боку, розвиток туризму прискорює економічне зростання країни, виконує функцію формування добробуту населення, активізує виробництво, споживання, торгівлю, а з       іншого – неконтрольований розвиток туризму призводить до дефіциту трудових і грошових ресурсів унаслідок неефективного їх переливу в сектор туристичних послуг з інших галузей економіки, веде до погіршення економічних умов життя місцевого населення [2].

З підвищенням рівня життя населення зростають потреби у відпочинку та оздоровленні, задоволенні пізнавальних потреб, стимулюючи розвиток індустрії туризму. Прибутки від туристичної діяльності, виступаючи одним із джерел наповнення місцевих бюджетів, сприяють розвитку регіонів, виступають модератором економічного зростання.

Література:

1. Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навчальний посібник. Чернівці: Книги – ХХІ, 2008.  344 с.

2. Лебедєва О. А. Вплив сектору туристичних послуг на розвиток національної економіки. Економіка розвитку. 2010. №4. С.34-37.

3. Любіцева, О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти).3-є вид., перероб. та доп.  К.: «Альтерпрес», 2005. 436 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення