ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ДЕГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ДЕГЛОБАЛІЗАЦІЇ

10.02.2022 13:48

[2. Економічні науки]

Автор: Бєлін В.С., аспірант групи АФ-21-1, Університет ДФС України, м. Ірпінь


Розширення кризових явищ, які «експортуються» із країн, що розвиваються, у постіндустріальні країни, а також посилення інтелектуальних та  виробничих ядер у світовій геополітиці нових країн (зокрема, Китаю), що стали лідерами на багатьох міжнародних фінансових ринках і мають вагомі важелі впливу на світогосподарські процеси – стають предметом дискусій у науковому співтоваристві на міжнародних конференціях і бізнес-форумах.

Тому країни більш частіше намагаються захистити власну економіку прибігають до відповідних дій. Деглобалізація світової економіки проявляє себе також у посиленні протекціоністської політики. За даними Global Trade Alert, в період з 2009 по 2020 рр. державами було прийнято понад 11,5 тисячі заходів, спрямованих на регулювання зовнішньої торгівлі, транскордонних потоків капіталу і міграції. 3/4 з них носили протекціоністський характер (див. Рис. 1).

Рис. 1. Загальна кількість прийнятих державами заходів, що регулюють зовнішню торгівлю, іноземні інвестиції та міграцію (2009-2020 рр.) [1]Найбільш популярними заходами захисту національного ринку є субсидії місцевим виробникам, квоти і тарифні обмеження (див. табл. 1). Таблиця 1. Прийняті державами заходи з регулювання зовнішньої торгівлі, іноземних інвестицій і міграції (2009-2020 рр.) 
Джерело : складено автором  [2]Головним провідником політики протекціонізму є Сполучені Штати. Однако ці обставини є результатом політики Д. Трампа, заснованих на агресивних-ізоляційних баченнях. В ході іншого терміну президентства Б. Обами  кількість обмежувальних заходів в торгових та фінансових відносинах проти країн Великої двадцятки Зросла з 50 до 150 з 2013 до 2016 рр. Одночасно інші країни G20 також проводили політику, яка суперечить інтересам американських компаніям. Кількість таких практик збільшилася за аналогічний період з 509 до 8771. Найбільша міра у встановленні штучних бар'єрів у зовнішній торгівлі: технічних регламентів, добровільних стандартів, критеріїв оцінок відповідності. Основним об'єктом обмежень є Китай. За допомогою економічних бар'єрів країни західного світу намагаються перешкоджати експансії на національні ринки. Таблиця 2. 10 галузей, підданих найбільшому впливу протекціоністських заходів в період 2009-2020 рр. в світі
Джерело : складено автором [3]Саме сталева галузь найбільш схильна до обмеження торгівлі. На неї припадає понад 7% усіх заходів, запроваджених у світі. Це одна із важливіших галузей у всьому світі. При цьому в галузі спостерігається надлишок потужностей. Останній фактор особливо складний, оскільки саме надмірна, протекціоністська участь держави в роботі галузі призвела до нарощування надлишкових потужностей. Ситуація ускладнюється тим, що галузь є соціально значущою, адже забезпечує зайнятість значної частини населення.  Звертаємо увагу - дуже популярними стали нетарифні заходи (локалізація держзакупівель). Антидемпінгові розслідування, метою яких має бути відновлення чесної конкуренції, також використовуються як інструменти захисту. Як приклад можна взяти розслідування проти імпорту г/к рулону в ЄС, де Єврокомісія діяла рішуче, але грубувато. Захисні заходи взагалі спрямовані проти абсолютно чесного імпорту [2].Загострення економічної і політичного протистояння між її найбільш впливовими учасниками свідчить про швидке наближення розв'язки, точки біфуркації системи. На етапі формування нових центрів і їх оточення в світовій економіці в цілому буде зберігатися загальний тренд на дезінтеграцію, а глобалізація зміниться глокалізацією. Протекціонізм - зростаюча загроза глобальному економічному зростанню в доступній для огляду перспективі. Рішення проблеми протекціонізму знаходиться в першу чергу в площині зусиль по боротьбі з нерівністю і стимулювання структурних реформ в національних економіках. Оптимальний набір заходів економічної політики для орієнтованої на експорт розвивається відкритої економіки з високою часткою сировинної складової включає в себе плаваючий обмінний курс, таргетування інфляції, бюджетне правило, а також комплекс інструментів для забезпечення фінансової стабільності.Література:

1. Абдулов Р.А.,  Джабборов Д.Б., Комолов Д.Б., Маслов Г.А., СтепановаТ .Д.  Деглобалізація: криза неолібералізму і рух до нового світопорядку. Наукова доповідь.Москва.2021URL:https://drive.google.com/file/d/1WFPO7zFyZuHliKxoAbAp66ilQpmWe5Lx/view(дата звернення: 05.02.2022).2. Україна не готова до деглобалізації торгівлі. GMK Center. URL: https://gmk.center/ua/opinion/ukraina-ne-gotova-do-deglobalizacii-torgivli/ (дата звернення: 05.02.2022).3. Sectors affected most often. Global trade alert. URL: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics (дата звернення: 05.02.2022).4. Total number of implemented interventions. Global trade alert. URL: https://www.globaltradealert.org/global_dynamics (дата звернення: 01.08.2021).______________________Науковий керівник: Онишко С.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків, Університет ДФС України, м. Ірпінь

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення