МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ МЕДИЧНИМИ ТОВАРАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ МЕДИЧНИМИ ТОВАРАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19

08.02.2022 23:49

[2. Економічні науки]

Автор: Огій Л.Я., здобувач вищої освіти, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського; Рубан Ю.О., здобувач вищої освіти, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського


Глобальна пандемія COVID-19 суттєво змінює структуру міжнародної торгівлі - все більшого значення набуває торгівля медичними товарами [1-3]. Так, якщо в другому півріччі 2019 року, коли  почалася пандемія COVID-19, частка торгівлі медичними товарами у загальній міжнародній торгівлі складала 5,4%, то  у першому півріччі 2021 року вона вже складала 6,1% (табл.1). При цьому у першому півріччі 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги міжнародної торгівлі медичними препаратами  зросли на 12,4% або на 31% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. 

Таблиця 1 – Торгівля медичними товарами, ІІ квартал 2019 – І квартал 2021

Джерело: складено автором на основі даних [3, с. 3]


У структурі міжнародної торгівлі медичними товарами в умовах COVID-19 левова частка припадає на ліки (в середньому 53,4% експорту та 53,7% імпорту) та товари медичного призначення (в середньому 17,8% експорту та 17,6% імпорту відповідно), на частку критично важливих в умовах COVID-19 медичних продуктів в середньому припадає 32,3% загального світового експорту та 31,9% світового імпорту медичних товарів.


Основними експортерами критично важливих медичних товарів в умовах COVID-19 є: Китай, США, Німеччина, Нідерланди, Малайзія, Японія, Мексика, Франція, Бельгія, Ірландія; імпортерами – США, Німеччина, Китай, Нідерланди, Японія, Франція, Великобританія, Мексика, Канада, Бельгія (табл.2). 


На частку топ-10 експортерів та імпортерів медичних товарів припадає в середньому 70% експорту та 60% імпорту медичних товарів. 


Серед топ-10 країн експортерів та імпортерів медичних товарів найбільшим експортером виступає Китай на частку експорту якого припадає 25% від загального світового експорту критично важливих в умовах COVID-19 медичних товарів; найбільшим імпортером – США – в середньому 19,7% загального світового імпорту критично важливих в умовах COVID-19 медичних товарів.


Таблиця 2 – 10 найбільших експортерів та імпортерів


критично важливих продуктів COVID-19Таким чином, в умовах глобальної пандемії COVID-19 міжнародна торгівля медичними товарами динамічно розвивається, характеризується асиметричністю та диспропорційності товарної та географічної структури.


Література


1. World Health Organization (2022). WHO coronavirus COVID-19 dashboard. URL: https://covid19.who.int/ (дата звернення: 28.01.2022).


2. World Trade Statistical Review 2021. World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf. (дата звернення: 29.01.2022).


3. Trade in medical goods in the context of tackling covid-19: developments in the first half of 2021, 14 December 2021. 15 р. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/medical_goods_update_dec21_e.pdf (дата звернення: 30.01.2022).


________________________


Науковий керівник: Бочарова Юлія Геннадіївна, д.е.н., доцент, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення