МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

08.02.2022 14:30

[2. Економічні науки]

Автор: Дацюк Анна Юріївна, студентка 4-го курсу бакалаврату, кафедра «Облік та аудит», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ


Ефективна фінансова стратегія забезпечує виконання довгострокової мети та цілей підприємства. Моделювання оптимальної фінансової стратегії повинно створюватися на об’єктивних фактах та закономірностях, опиратися на головні ланки функціонування суб’єкта господарювання та діяти відповідно до існуючих завдань і цілей. Крім того, при формуванні оптимальної фінансової стратегії необхідно проаналізувати показники фінансової стійкості, прибутковості та ліквідності підприємства.

Таблиця 1

Аналіз фінансової стійкості ПРАТ «МХП» за 2017-2020 р.р.
Джерело: складено автором за [2]

Виходячи з даних таблиці 1 можна зробити висновок, що показники фінансової стійкості знизилися протягом 2017-2020 років. Спостерігається значне зростання коефіцієнту фінансового ризику у періоді на 1,18 одиниці. Тому суб’єкту господарювання варто зосередити на цьому увагу, бо існує ризик банкрутства. На даний момент часу ПРАТ «МХП» не є фінансово стійким та стабільним.  

Таблиця 2

Аналіз рентабельності  ПРАТ «МХП» за 2017-2020 р.р.
Джерело: складено автором за [2]

Порівняно з минулими роками, ПРАТ «МХП» є менш рентабельним у 2020 році. Його показники різко знизилися майже по всім видам рентабельності, що пояснюється впливом пандемії COVID-19 та її наслідками. 

Таблиця 3

Аналіз ліквідності та платоспроможності ПРАТ «МХП» за 2017-2020 р.р.
Джерело: складено автором за [2]

З даних таблиці 3 випливає, що значення показників поступово зростає. Це означає, що можливості ПРАТ «МХП» у забезпеченні своїх поточних зобов’язань збільшуються. Позитивним є зростання показника критичної ліквідності, що означає зниження ризику банкрутства підприємства. На даний момент, ПРАТ «МХП» є достатньо ліквідним та платоспроможним, однак необхідне залучення додаткових коштів для покращення всіх показників, що можливо шляхом розвитку фінансової та маркетингової стратегії, оптимізації виробництва і збуту, впровадженням інвестиційної діяльності.

Оптимальна фінансова стратегія повинна забезпечувати наступні завдання:

- забезпечення всіма необхідними ресурсами фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання; 

- виділення аспектів фінансової політики та можливостей використання фінансових ресурсів; 

- формування комплексу дій для забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності [1, с. 145].

Отже, розглянувши значення фінансової стратегії, її формування та завдання, можна зробити висновок, що фінансова стратегія має забезпечувати ефективне використання фінансових ресурсів, визначення оптимальних напрямків їх інвестування, та досягнення певних результатів. При цьому, мають бути враховані показники діяльності підприємства, на основі яких і буде моделюватись оптимальна фінансова стратегія. Тільки при існуванні таких умов можна стверджувати про створення та функціонування дієвої фінансової стратегії підприємства.

Список використаної літератури:

1. Бланк І.О. Фінансова стратегія підприємства: [монографія] / І.О. Бланк, Г.В. Ситник, О.В. Корольова-Казанська, І.Г. Ганечко; за заг. наук. ред. І.О. Бланк. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 147 с. 

2. МХП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mhp.com.ua/uk/home  Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення