ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

09.11.2021 22:53

[2. Економічні науки]

Автор: Сальникова Т.В., к.е.н., доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів; Моня Н.В., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів


Фінансова політика є основним елементом системи економічних відносин і визначальним чинником реалізації загальнодержавних функцій. Економічну сутність державної фінансової політики можна представити у якості інструменту економічного розвитку, що передбачає раціональне та ефективне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів у відповідності до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку країни з метою забезпечення макроекономічної рівноваги та економічного зростання [1].

Політична криза початку 2014 року, окупація Криму та частини території Донецької та Луганської областей, макроекономічні дисбаланси, що виникали та накопичувалися протягом попередніх років, спричинили кризові явища в економіці України, які характеризувалися банківською та валютною кризою, що супроводжувалося значною девальвацією гривні, масштабним відпливом депозитів з банків та в результаті збанкрутіння частини банківських установ. Тому зі сторони держави було необхідним проведення реформи у фінансовому секторі з метою економічної стабілізації. Завдяки реформі, яка визначалася у Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року, запроваджувався ряд заходів для вирішення проблем у фінансовому секторі та забезпечувалися фундаментальні умови для становлення ринкового конкурентоспроможного середовища за стандартами ЄС.

Прийняті в 2015 році зміни до Закону України "Про Національний банк України" зміцнили інституційну спроможність НБУ та створили умови для забезпечення стабільності національної валюти. Законодавством запроваджено нову систему оцінки банків за європейською методологією "Supervisory review and evaluation proces". Це дало змогу очистити банківський сектор від неплатоспроможних банків, підвищити прозорість та фінансову стійкість банківських установ. Прийняття законодавчих актів, що спрямовувалися на вдосконалення правового регулювання емісії цінних паперів та на подання інформації згідно з міжнародними стандартами, посилили захист прав інвесторів та підняли на якісно вищий рівень стандарти корпоративного управління. Задля зміцнення довіри населення та створення дієвих механізмів захисту прав споживачів фінансового сектору у вересні 2019 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг". Це дало змогу врегулювати суперечності у відносинах населення та фінансових установ, забезпечити кращу проінфорованість споживачів про фінансові послуги, підвищити фінансову грамотність населення. 

Розвиток електронної комерції, використання цифрових валют забезпечили перехід традиційного банківського обслуговування у віртуальний простір. Для подання звітності через вебпортал НБУ було запроваджено нову систему організації статистичної звітності стандартного формату XML, що дає змогу суттєво зменшити непродуктивні витрати банківських операцій та покращити якість обслуговування клієнтів [2].

Ефективність фінансової політики визначається як можливість забезпечити необхідний обсяг фінансових ресурсів для задоволення визначеного рівня потреб соціально-економічного розвитку. 

Таблиця 1. Показники ефективності фінансової політики України
Джерело: складено на основі [3, 4]

Заходи фінансової політики у період 2018-2020 р.р. забезпечили за аналізований період приріст ВВП у розмірі 17,79%, доходи зведеного бюджету зросли на 16,24%, однак у співвідношенні до ВВП скоротились на 1,31%. Фінансова політика не сприяла нарощуванню капітальних інвестицій, які скоротились на 12,18% за аналізований період. Скоротились обсяги наданих кредитів (на 13,85%) та прибутки підприємств до оподаткування (на 29,34%).

На сьогодні активно реалізується Стратегія 2025, що має на меті у відповідності до кращих світових стандартів покращити стан фінансового сектору України в умовах сучасних інтеграційних процесів, сприяти сталому економічному зростанню України, забезпечити фінансову рівновагу на макрорівні. Пріорітеними цілями програми є:

1. Забезпечення ефективності регулювання та прозорості фінансового сектору

2. Забезпечення стійкості державних фінансів

3. Посилення захисту прав кредиторів та інвесторів

4. Підвищення доступності та якості фінансових послуг

5. Розвиток цифрової економіки

На сучасному етапі фінансова політика України є основним механізмом для забезпечення подальшого розвитку фінансового сектору держави. Головним її завданням є забезпечення зростання конкурентоспроможності економіки України на світовій арені. Враховуючи динамічність здійснюваних перетворень, важливим є формування довгострокової стратегії та розробка системи очікуваних результатів зазначеної стратегії.

Література:

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.:ГлобусПресс, 2018. 354 с.

2. Стратегія розвитку фінансового розвитку України до 2025 року URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf 

3. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Дані наглядової статистики НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення