АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

11.11.2021 22:34

[2. Економічні науки]

Автор: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Волощук С.П., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ;


Становлення та розвиток українського ринку відбувалися в складних умовах, зокрема, через національні особливості пострадянського суспільства. Щоб вижити в сучасній ситуації, керівнику організації необхідно прорахувати кожен крок на ринку, вміти розумно ризикувати, знаходити найкраще рішення в найскладніших ситуаціях. Як механізм модернізації організаційно-інформаційної структури підприємства для вирішення основних проблем розвитку та орієнтації на стабільні виробничі результати можна використовувати комплексну методологію таку як аналітичний інструмент контролінгу [1]. 

Пріоритетними завданнями контролінгу є: створити систему управлінського обліку; розробити комплексну систему стратегічного та оперативного планування; вивчити можливості використання зарубіжного досвіду формування методології і практики контролінгу на українських підприємствах з урахуванням вітчизняних особливостей [2].

Серед основних причин затребуваності контролінгу можна назвати [3]: посилення конкуренції, що вимагає все більшої адаптацію до постійно мінливого ринкового оточення; необхідність своєчасного розпізнавання та врахування можливостей і ризиків підприємства в майбутньому; ускладнення організаційної структури (злиття окремих підприємств у групи), що підвищує вимоги до координації взаємозв'язків між новоствореними і вже існуючими підсистемами в системі управління; потреба у освоєнні методів планування, внутрішньовиробничого обліку та контролю, економічного аналізу, адекватних ринковій економіці тощо.

Впровадження системи контролінгу для підприємства досить складний і тривалий процес. Серед факторів, які можуть вирішальним чином впливати на процес впровадження системи контролінгу на конкретному підприємстві: тривалість функціонування організації на ринку, сферу її діяльності, розмір підприємства, структуру, рівень автоматизації управління. У зв'язку з цим одним з найважливіших завдань таких підприємств слід розглядати пошук шляхів, які забезпечують найбільш ефективне використання їх сумарного потенціалу, що складається з комплексу кількісних  і якісних характеристик, використовуваних організацією матеріальних і нематеріальних ресурсів, потенціалу, багато в чому залежить від кожного із працівників, їх раціонального і відповідального використання в виробничому процесі, стану технологічної оснащеності підприємства, професіоналізму керівників.

Отже, для забезпечення керованості бізнесу необхідні нові методи, адекватні складному зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства.  Вважаємо, що вирішити ці нові завдання управління покликана адаптована до вітчизняних умов німецька система контролінгу, яка надасть можливість полегшити управлінський процес на підприємстві за допомогою налагодженого організаційно-економічного механізму, який охопить менеджерів всіх рівнів для забезпечення надійного зворотного зв'язку, коли кожен менеджер зобов'язаний нести персональну відповідальність за досягнення поставлених цілей.

Список використаних джерел:

1. Мусієнко, Н. М. Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Н. М. Мусієнко. - Х., 2009. - 30 с. 

2. Циганова О. С. Система контролінгу в адаптивному правлінні підприємствами промисловості [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/08_2019/tsyganova_dis.pdf

3. Сливінська О. Б. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/11_2015/7.pdf Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення