ПЕРЕЙНЯТТЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ПЕРЕЙНЯТТЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

11.11.2021 21:58

[2. Економічні науки]

Автор: Карачевцева А.Д., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна


Швидке зростання вітчизняної банківської системи і посилення конкуренції між фінансовими установами ведуть до необхідності прийняття та використання на практиці позитивного досвіду в області банківського менеджменту, отриманий і накопичений банками, які ведуть свою діяльність в економічно розвинених країнах. Своєчасність наукового дослідження прогресивних методів банківського менеджменту має стратегічне значення для України в цілому в умовах її інтеграції в світову фінансову систему. Вивчення досвіду зарубіжних банків в даному аспекті становить значний інтерес з боку управління процесом розробки, розвитку і сприяння відносинам з середніми і крупними клієнтами, втілення концепції їх кваліфікованого обслуговування та підвищення рентабельності банківської діяльності загалом.

Аналізуючи досвід зарубіжних банків можна виділити наступні напрямки поділу менеджерів середньої і вищої ланки, що може виявитися придатним для України в зв’язку з розвитком методів взаємодії з клієнтами:

– менеджери з розвитку відносин з клієнтами (relationship manager);

– менеджери з розвитку і управління комплексу банківських продуктів і послуг (product manager);

– регіональні менеджери.

Використання регіональної спеціалізації менеджерів банків дозволить зменшити рівень кореспондентської мережи крупного українського банку з 30-40 до 10-12 рахунків, що дозволить: знизити операційні витрати, підвищити доходи від управління короткостроковою ліквідністю на кореспондентських рахунках, централізувати грошові потоки банку, а в перспективі прискорити процес отримання короткострокових кредитних ліній від іноземних банків під обороти за кореспондентськими рахунками [1].

Окремо слід виділити таку зарубіжну банківську практику кредитно-фінансових установ, як створення спеціальних підрозділів, які задіяні в різних сферах діяльності установ:

1. Підрозділ з розвитку зовнішньоторговельних операцій клієнтів, до функцій якого входить проведення маркетингових досліджень ринку товарів та послуг, вивчення цінових параметрів зовнішньоторговельних операцій, створення баз даних імпортерів та експортерів, виконання посередницьких функцій між постачальником і покупцем тощо [2].

2. Підрозділ, який відповідає за розвиток торговельних операцій клієнтів та виконує дослідницьку і посередницьку діяльність між виробниками і споживачами товарів і послуг (trade promotion department).

3. Підрозділ з оцінки ризиків корпоративних клієнтів, оцінка яких проводиться у формі дослідження їх фінансово-господарської діяльності з метою мінімізації втрат клієнтів і створення сприятливих умов для завершення угоди і отримання прибутку.

Також важливим фактором сучасності, на який зарубіжна практика звертає увагу, є розвиток інформаційних і комп’ютерних технологій, який зумовив появу ринку електронних банківських послуг, що відрізняються якістю обслуговування та новими стандартами проведення фінансових операцій.

Як показує практика функціонування зарубіжних банків, на сучасному етапі розвитку операцій в сфері електронних банківських послуг переважає «принцип віддаленого доступу», коли клієнт за допомогою телефону, мобільного телефону, факсу або комп'ютера має можливість оперативно зв'язатися з сервером банку і провести необхідні операції.

Перспективним напрямком з точки зору розвитку електронних послуг є вдосконалення мережевих технологій і розвиток інтелектуального програмного забезпечення. На думку вітчизняних економістів, збільшення витрат на розвиток нової технологічної бази призвело до появи інтерактивних систем. Так, наприклад, за даними Держдепартаменту США, використання інтерактивних мереж викликало збільшення попиту на відеопослуги банків на 160% [3, с.145].

Все це, як зміна потреб клієнтів, так і можливостей надання банківських послуг, вимагає, на нашу думку, певної реорганізації каналів їх збуту. Важливе значення має перехід від паперових носіїв фінансової інформації до електронних, комплексність і швидкість проведення операцій і послуг. Очевидною стає перспектива переходу більшості клієнтів на самообслуговування з збереженням інституту персональних менеджерів для великих корпоративних клієнтів [4].

Важливим елементом застосування досвіду зарубіжних банків є реорганізація та реструктуризація діяльності філій і відділень багатьох вітчизняних банків, так як існуючі моделі управління не відповідають тенденціям глобалізації банківських мереж і ведуть до подорожчання вартості послуг і додаткових витрат. 

Адаптація зарубіжного досвіду в сфері банківського менеджменту українськими комерційними банками дозволить, на нашу думку, отримати ряд якісних переваг і вигод, серед яких підвищення якості консультаційних послуг, підвищення кваліфікації банківського персоналу, розвиток і підтримання лояльності клієнтів, а також можливість докладного вивчення господарсько-виробничих показників клієнтів. 

Література:

1. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. - 2003. - №7. – С. 24.

2. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. - 2003. - №14. – С. 24.

3. Журавльов П.В. Управління людськими ресурсами : досвід індустріально розвинених країн: навчальний посібник / П.В. Журавльов, Ю.Г. Одегов, Н.А. Волгін – М.: Іспит, 2002.

4. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: навчальний посібник / Т.Д. Косова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення