МІСЦЕ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

МІСЦЕ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

11.11.2021 22:38

[2. Економічні науки]

Автор: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Дутчак І., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ


Відомий американський військовий і державний діяч Д. Ейзенхауера говорив: «План — ніщо, планування — все», підкреслюючи постійний процес, який піддається впливу чималій кількості змінних факторів. Теоретичним та методологічним аспектам бізнес-планування діяльності підприємств було присвячено чимало наукових праць, вчених: К. Барроу, О. Дерев'янко, М. Мальська С. Покропивний, Г. Тарасюк, В. Черняк, В. Ясинський та багато ін. Зокрема недостатньо визначено місця бізнес-планування в системі управління підприємницькою діяльністю в сучасних умовах господарювання.

Зі стрімким розвитком все більшого значення набуває планування заходів вітчизняних підприємств, спричинені змінами в корпоративному середовищі, яке стає більш динамічним, невизначеним і агресивним по відношенню до компанії. Можливим інструментом для компенсації несприятливих наслідків зовнішнього впливу є бізнес-планування як безперервний процес із систематичним впорядковуння функцій через стратегію та тактики розвитку, проведені оперативні заходи [1].

Бізнес-планування — це сучасний і досить популярний термін в бізнес-середовищі. Але розробка бізнес-планів і ведення діяльності в руслі постійного бізнес-планування з урахуванням всіх вимог цього поняття (постійний моніторинг ринку, стану конкурентного середовища, складання планів для впровадження змін тощо) на вітчизняних просторах знаходяться на відчутній відстані від європейських практик розвинених країн. Багато бізнесменів, які опрацювали не одне зарубіжне видання з розробки бізнес-планів і намагаються дотримуватися рекомендацій, викладених у них, стикаються з нерозглянутими там, та й невідомими на Заході труднощами [2].

Наразі законодавство України не передбачає обов’язку розробки бізнес-плану. Останнє не є типовим документом для більшості українських компаній [3]. Хоча є бажання країни доєднатися до європейського співтовариства та підвищити стандарти якості продуктів, послуг та правил ведення бізнесу, існує спільна позиція, яка заперечує доцільність розробки комплексного бізнес-плану та представляє як альтернативу стисле техніко-економічне обґрунтування. Деколи вважається, що знанням «глибини» вітчизняного бізнесу та інтуїція замінять сам  бізнес-план. Проте емпіричні дослідження представляють багатогранність поняття «бізнес-план» через те, що використовують даний інструмент для досягнення різних цілей та завдань. 

Як висновок, розглянуте питання місця бізнес-планування в підприємницькій діяльності представляє обґрунтований теоретичний аспект, який лягає в основу побудови бізнес-плану на практиці. Адже без теорії не може бути реального застосування. Керівники організацій повинні в повному обсязі усвідомлювати всю важливість та необхідність бізнес-планування та вміло використовувати для досягнення успіху в діяльності підприємств. Саме для цього будь-який перспективний і далекоглядний суб'єкт господарювання має відштовхуватися від ґрунтовних теоретичних знань про мету, роль, принципи та інші аспекти бізнес-планування.

Список використаних джерел:

1. Барроу П. Бизнес-план, который работает / Пол Барроу; пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 288 с.

2. Чичун В.А. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності / В.А. Чичун, В.Д. Паламарчук // Соціум. Наука. Культура. — 2010. — 21 (18). — С. 58—63.

3. Діденко Є. О., Нянчур Б. С. Бізнес-планування та його роль у стратегічному управлінні підприємством [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2016/19.pdf Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення