СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙ У СВІТІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙ У СВІТІ

11.11.2021 21:39

[2. Економічні науки]

Автор: Кононенко А.Ю., слухач магістратури, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна


Сучасні економічні умови характеризуються загостренням конкуренції, в якій все більш важливим фактором успіху стає ступінь інноваційної активності підприємств, залучених до конкурентної боротьби за споживача. При цьому динамічність ринкового середовища не дає господарюючим суб'єктам можливості передбачити з високим ступенем точності, який інноваційний продукт, випущений на ринок, буде мати успіх. Компанії, що не здатні виводити на ринок нові продукти або використовувати у своїй комерційній діяльності нові виробничі й управлінські технології, рано чи пізно поступаються місцем на ринку підприємствам, які активно використовують свій інноваційний потенціал.

Традиційно інновації були майже синонімом досліджень та розробок. Ідея полягає в тому, що фундаментальні дослідження призводять до нових винаходів, які потім запатентовуються (якщо це можливо) і розвиваються в комерційному напряму.

Згідно з даними Глобального інноваційного індексу, який щороку публікується, можемо прослідкувати, які країни є лідерами у своєму регіоні за показником інноваційності (табл.1). 

Таблиця 1 - Країни-лідери за інноваційністю за регіонами світу 
Джерело:[2] 

Якщо брати до уваги усі країни світу, то топ-10 лідерів складають високорозвинені країни з високим рівнем доходу, безумовно, низько розвинені країни не можуть з ними конкурувати. 

Фірми, інновації яких залежали від наслідків пандемії, зокрема програмне забезпечення та інформаційно -комунікаційні технології (ІКТ), апаратне та електричне обладнання ІКТ та фармацевтичні засоби та біотехнології - посилили власні інвестиції в інновації. Фірми в секторах, які зазнали значних ударів унаслідок заходів для стримування пандемії – наприклад, транспорт та подорожі - скоротили їх інноваційні витрати.

В результаті більшість інновацій не є прямим результатом комерціалізації фундаментальних досліджень, як це було раніше, а частіше стосується застосування наявних знань, технологій та ресурсів для вирішення певної бізнес -проблеми. У наші дні інновації здебільшого полягають у тому, щоб скласти фрагменти головоломки для вирішення певної бізнес -проблеми. 

Література:

1. Морозов Ю.П. «Инновационный менеджмент»: учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2001. 446с.

2. Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf(Last access 20.10.2021)

________________

Науковий керівник: Кондратенко Н.Д., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії, Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення