ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ

08.11.2021 23:29

[2. Економічні науки]

Автор: Чучкевич Д.Ю., студентка 3 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну


Перехід України до ринкової економіки спонукає підприємства до вдосконалення бухгалтерського обліку. Одним з цих шляхів є автоматизація обліку, що надає низку переваг та нові можливості. Сучасний бухгалтер сьогодні вже не може уявити собі процес ведення бухгалтерського обліку без широкого застосування засобів автоматизації. З часом збільшується кількість програмного забезпечення облікової політики.

Здебільшого підприємства вибирають найбільш універсальний програмний продукт, що підійде більшості суб’єктів господарської діяльності. Як показує практика таким програмним забезпеченням є продукт, що розроблений корпорацією «1С». Ця програма є досить популярною, адже пристосована до різних галузевих потреб, однак її не рекомендовано використовувати для промислових підприємств. Для підприємств великих масштабів застосовуються інші програмні забезпечення [1].

Автоматизація обліку результатів діяльності підприємства передбачає усвідомлення всього процесу автоматизації бухгалтерського обліку. Впровадження бухгалтерських програм ефективно тільки тоді, коли наслідком такого впровадження є підвищення ефективності та поліпшення якості ведення обліку на підприємстві [2].

Процес автоматизації фінансових результатів є складним і передбачає певні передумови. Ці фактори залежать від розміру та галузі підприємства, наявності коштів для проведення автоматизації та перспективних поглядів керівництва. Такими загальними передумовами є:

• наявність технічного забезпечення процесу автоматизації;

• фінансові можливості підприємства, що передбачають здатність за відсутності технічного забезпечення швидко вжити заходів для купівлі необхідної матеріально-технічної бази;

• мета проведення автоматизації, тобто усвідомлення керівництва наслідків, перспективності, впливу автоматизації на прийняття подальших зважених управлінських рішень;

• темпи та якість автоматизації повинні відповідати стратегіям розвитку підприємства, якщо ж автоматизація обліку призведе до повільного чи незадовільного темпу розвитку, то необхідно обрати інший програмний продукт або поліпшити технічну базу;

• обмеження вільного доступу до інформації, що передбачає кодування інформації, встановлення паролів, ідентифікації та аутентифікації;

• наслідки та результати проведення автоматизації обліку – якщо спостерігається підвищення якості та достовірності вихідної інформації, спрощення та прискорення обробки облікової інформації, то мета проведення досягнута, але якщо такі результати не були виявлені, то необхідно провести аналіз програмного продукту та розглянути складності, що можуть виникати в подальшому [3].

Отже, внаслідок автоматизації результатів діяльності та облікових процесів на підприємстві підвищується ефективність та якість ведення обліку. Необхідно визначити як ця автоматизація впливатиме на ведення обліку. Чим швидше оброблятимуться бухгалтерські дані, тим якіснішими будуть прийняті управлінські рішення для конструктивних перспектив розвитку підприємства.

Література:

1. Осмятченко В.О, Олійник В.С. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в контексті зміни технологічних укладів.-/2018/

2. Бойчук А. А. Автоматизація обліку на підприємствах України. /А. А. Бойчук, А. М. Мельник // Наука й економіка. – 2016. – Вип. 2.

3. Валькова Н. В., Данілкова А. Ю. Переваги та недоліки впровадження автоматизованої системи ведення обліку в Україні-/2019/

_______________ 

Науковий керівник: Бунда О.М., к.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайнуCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення