ОСНОВНІ ВИДИ ОБЛІКОВИХ РИЗИКІВ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОСНОВНІ ВИДИ ОБЛІКОВИХ РИЗИКІВ

08.11.2021 23:14

[2. Економічні науки]

Автор: Захорольська А.С., викладач Відокремленого структурного підрозділу Фахового коледжу харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету


У сучасному економічному середовищі ризики потрібно своєчасно виявляти, оцінювати та враховувати, оскільки відсутність інформації стане потенційним джерелом збитків та спотворенням звітних даних про фінансові результати.  

Аналізуючи визначення категорії ризику в економіці з точки зору різних сучасних авторів, можна виділити основні підходи до розуміння ризику: 

1) ймовірність настання або ненастання певних подій; 

2) можливість понести втрати та збитки; 

3) недосягнення наміченої мети; 

4) діяльність, що здійснюється зі сподіванням на досягнення певних результатів; 

5) невизначеність господарської діяльності. 

Усі ці підходи, безсумнівно, виправдані і дуже точно характеризують категорію «ризик». «Ризик – це подія, через яку фінансові результати підприємтван можуть бути нижчими, ніж очікувалося». Це визначення, є найбільш підходящим для внутрішнього фінансового контролю.

Оскільки, саме фінансовий результат характеризує результати розвитку підприємтва, і будь-який негативний факт так чи інакше відображається у грошовому вираженні на фінансовому результаті. Якщо подія позитивно впливає на діяльність підприємства, то це, очевидно, не тягне за собою жодних ризиків. 

Ризик виникає лише тоді, коли відбувається несприятлива подія, яка може негативно вплинути на досягнення запланованих цілей. Таким чином, виникнення ризику пов’язане лише з появою негативної події. Формування бухгалтерської інформації, як і формування будь-якої інформації про господарську діяльність, піддається невизначеності, пов’язаній як із зовнішніми факторами, що впливають на всі господарські операції, так і з внутрішніми факторами, що виникають безпосередньо в системі бухгалтерського обліку і впливають на формування показників бухгалтерська звітність, а також управлінські рішення. 

Таким чином, можна розрізнити ризики системи внутрішнього контролю та ризики системи бухгалтерського обліку. 

Перша група ризиків пов’язана з тим, що система внутрішнього контролю не помітить помилок, породжених в інших системах підприємтва. 

Друга група ризиків пов’язана з тим, що помилки, що виникають в системі бухгалтерського обліку, не будуть помічені працівниками бухгалтерської служби і потраплять в систему управління. 

Сам ризик не є об’єктом бухгалтерського обліку. Це відображається в системі бухгалтерського обліку через оцінку наслідків її впливу. Процес управління ризиками в системі бухгалтерського обліку, на наш погляд, можна представити наступним чином: 

1-й етап – опис ризику, пов'язаного з господарською діяльністю установи (його ініціалізація та класифікація); 

2 етап – оцінка виявленого ризику; 

3 етап – прийняття рішення про зниження рівня ризику. 

На першому етапі необхідно визначити тип ризику, з якої причини він виник, з чим пов’язаний. Після виявлення ризику потрібно його оцінити. Оскільки всі господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку в кошторисі витрат, то сума ризику, очевидно, також повинна виражатися в грошових одиницях. 

За результатами оцінки ризику визначається рівень ризику – низький, середній або високий. Контроль інформації про ризики в системі бухгалтерського обліку необхідний, оскільки вона якісно доповнює інформацію для управління. На наш погляд, можна дати таке визначення системи контролю бухгалтерського обліку. 

Таким чином, для зменшення невизначеності в бухгалтерському обліку, забезпечення надійності фінансової звітності як для організації, так і для зовнішніх користувачів, на наш погляд, необхідно створити комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію бухгалтерських ризиків, заснований, насамперед, на їх глибокі та деталізовані характеристики. Повідомлена інформація буде надійною, якщо вона базується на загальних методологічних підходах, встановлених у міжнародних стандартах звітності, містить пояснення та доповнення, що розкривають інформацію про ризики.

Література:

1. Атамас П.Ю. Роль бухгалтерського регіону в управлінні промисловими підприємствами / П.Ю. Атамас, О.П. Атамас Г.О. Крамаренко // Академічний огляд. – 2016. – № 1. – С. 60- 69. 

2. Гниліцька Л. В. Інформаційна захищеність ризиків підхідничої діяльності: регіональний аспект. / Гниліцька Л. В. // Економічні інновації. – 2014. – № 57. – С.88-100. 

3. Загородній А. Г. Ризики результатів аудиту: методологія виявлення та оцінки: [монографія] / А.Г. Загородній, Л. М. Пилипенко. – Львів: Тип ЗУКТ, 2010. – 232 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення